Diecézní centrum pro misie a evangelizaci

Den PMD v Ugandě

Drazí!

Posíláme vám plnou náruč pozdravů z Ugandy.

Díky, díky za fotografie vašich dětí, za možnost nahlédnout do toho, že je vychováváte a mohou růst v křesťanském duchu, v solidaritě s ostatními dětmi, které žijí v jiných podmínkách.

Stejně tak jsme vděční za všechny vaše modlitby! Život zde občas opravdu není jednoduchý a předvídatelný. Potřebujeme naději.

Uprostřed toho všeho se i my snažíme, aby požehnané dílo dětí rostlo. Nyní v červenci jsme na mnoha místech pořádali Dětský den Papežského misjního díla dětí, na mnoha místech tato setkání a společná oslava ještě probíhají.

Přiložené fotografie pochází z proběhlého dne ve farnosti Naší Paní Afriky v Mbuye.

Vaše Angella, koordinátorka Papežského misjního díla dětí v Ugandě

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.