Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež

Formace kněží v Pákistánu díky nám pokračuje

Oblátská rodina v Pákistánu cítí dlouhodobě silnou potřebu další formace kněží. Sloužíme v zemi, jejíž naprostou většinu obyvatelstva tvoří muslimové, a křesťanské komunity jsou často v odlehlých oblastech.

Drazí z Papežských misijních děl v Čechách!

Mnoho pozdravů z domu svatého Evžena v Lahore.

Oblátská rodina v Pákistánu cítí dlouhodobě silnou potřebu další formace kněží. Sloužíme v zemi, jejíž naprostou většinu obyvatelstva tvoří muslimové, a křesťanské komunity jsou často v odlehlých oblastech. Naši spolubratři jsou tedy rozptýleni do různých koutů, kde pracují poctivě na vinici Páně. Alespoň jednou ročně bychom jim rádi zajistili možnost duchovního odpočinku a načerpání sil. To se v letošním roce podařilo také díky vaší štědré pomoci!

Sešli jsme se v našem domě v Lahore, zde na severu země. Bylo nás dohromady sedm, jeden dokončoval zkoušky na vysoké škole, nemohl se tedy zúčastnit. Téma jsme zvolili jednoduché, a to Knězem dnes: Výzvy a očekávání. Přednášejícími jsme byli jak my starší obláti, tak hosté jako sestra Anna Maria (sestry sv. Jany Antide) nebo otec Moras Jalal (kapucíni). Denní program se skládal z impulzů, společných modliteb, mše sv., ale i času na osobní rekreaci a duchovní rozhovory.

Jsme velmi vděční, že se tato podpora našim bratrům v poli mohla uskutečnit. Každý z nás a mladí bratři zvlášť potřebují obnovit své síly a připomínat pro koho a s kým tuto práci na vinici Páně dělají. Znovu vám děkujeme za vaši podporu, díky vám bylo možné naše setkání uskutečnit.

Modlím se za vás všechny, ať vám Bůh žehná a posiluje!

Spojen v modlitbě
P. Khan Paulus OMI, superior

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.