Letní pozdrav z Filipín

Z filipínské Calamby, kláštera sester od Piety, dorazil milý prázdninový pozdrav a zpráva o tom, jak se daří dětem, o které se s podporou Papežských misjních děl starají. Sestrám pomáháme zajišťovat lékařskou péči, chod mateřské školky, tedy podporu více než 400 dětem a jejich rodinám z okrajového slumu města a z hor rozprostírajích se nad klášterem.

6_8_2019, Calamba city, Filipíny
 

Drazí přátelé z Papežských misijních děl v Čechách!

S velkou radostí posíláme pozdravy s nadějí, že se vám, celé komunitě, která pracuje společně pro dobro misií, daří dobře.

Dlouho jsem nepsala, ale to nemění nic na tom, že jste stale přítomní v našich modlitbách a myšlenkách.

V měsíci květnu jsme zažili velmi krásnou zkušenost s dětmi a jejich rodinami, když jsme se modlili svatý růženec na různých místech v okolí našeho kláštera. S dětmi jsme se nejprve modlily, poté jsme vždy společně pojedli a pobyli s místními. Byla to naše misie, kdy jsme vyšly za zdi svého kláštera (to ostatně děláme, ale hodně času trávíme zde vyučováním ve škole a školce, poskytováním zdravotní péče…). Doufáme, že v dětech zůstalo nějaké semínko a budou ve svých domovech v modlitbě růžence chtít pokračovat.

Mnoho maminek bylo velmi ochotných při přípravě pohoštění a mnoho dětí z naší školy a školky bylo ochotných stat se v onu chvíli animátory modlitby růžence. Opravdu hřejivá zkušenost.

V červnu začala docházka do naší školky, stejně tak začala znovu práce okolo zajištění jednoho jídla denně pro tyto “školáčky”…

Znovu chceme vyjádřit svůj hluboký dík za vaši štědrou finanční podporu našeho díla. Spolu s vámi tak můžeme dosáhnout k více rodinám a dětem. A dětem ve škole díky tomu můžeme pomoci zajistit všechny požadované školní potřeby. Naší vírou a nadějí je, když vidíme, jak jsou tyto děti velmi vděčné a ve škole se snaží, že je díky vzdělání opravdu čeká lepší životní šance než jejich chudé rodiče…

Bůh žehnej nám všem

Sr. Claudia

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.