Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež

Přátelé časopisu Duha prožili konec prázdnin v Putimi

Tradiční prázdninové setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl se konalo uplynulou sobotu v Putimi u Písku. I letos si jej užila spousta dětí a rodiny, které sem se zájmem každoročně jezdí.

Polední mši svatou v kostele sv. Vavřince celebroval biskup Václav Malý. „Promluva otce Václava mě zaujala,“ svěřila se Hana Koukalová, diecézní koordinátorka Papežských misijních děl. „Biskup poděkoval rodinám, které se sešly, z nichž mnohé se podílely na přípravě, daly svůj čas ve prospěch druhých a tahle akce jim za oběť stála. Poděkoval jim, že vytvářejí společenství a své děti vychovávají ve víře. Zmínil, že budoucnost církve vidí v malých společenstvích, které jsou a zůstanou kvasem. K dětem se pak obrátil v dialogu, kdo byl sv. Bartoloměj, jehož jsme slavili, a co znamená být učedníkem, který chodí s Ježíšem,“ dodala Hana Koukalová.   

Po mši využili návštěvníci možnost pohoštění na farní zahradě a odpoledne na děti čekal pestrý program, ve kterém se věnovaly různým dovednostem a tvůrčím dílnám. Dospělí pak besedovali s biskupem Václavem Malým, dlouholetým zastáncem lidských práv a jedním z důležitých aktérů listopadových událostí v roce 1989. (převzato se svolením Radka Gálise a Katolického týdeníku)

„Na setkání jsme přijeli s manželem proto, abychom načerpali síly do našeho všedního života. Líbila se nám klidná rodinná atmosféra, to, že s dětmi přijeli nejen rodiče, ale i prarodiče. Beseda s o. biskupem Václavem byla povzbuzením pro náš duchovní život a práci pro farnost. Děkujeme organizátorům, hudebníkům a duchovnímu správci farnosti za jejich pohostinství. Děkujeme za pozvání, za povzbudivá slova a těšíme se někdy na shledanou.“ Pavla a Bohouš

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.