Diecézní centrum pro katechezi
Dospělí

Katechetický den na Lomci

Katecheté českobudějovické diecéze se sešli 7. září 2019 na Lomci.

 

V sobotu 7. září zahájili katechetky a katecheti naší diecéze nový školní rok společným setkáním. Máme totiž za sebou prázdniny, při nichž většina učitelů zaslouženě odpočívá, ale pro katechety jejich katechetická činnost nekončí ani o prázdninách. Naopak. Je již tradicí, že v naší diecézi se na mnoha místech konají farní tábory a různé příměstské tábory, jejichž program připravují a celý tábor organizují právě katecheti. Tyto tábory jsou velmi důležité, protože děti, které se pak opět v září přihlašují na výuku náboženství, již z těchto prázdninových akcí své katechety znají, a tak se těší na tu „svou“ paní učitelku nebo na toho „svého“ pana učitele.

Proto není divu, že na společném katechetickém dni jsme se chtěli vzájemně povzbudit, znovu si předat ten správný elán do nového školního roku, ale zároveň si uvědomit, že bez laiků a nadšených lidí se naše katechetická činnost a pastorace vůbec neobejde.

A jaký byl program katechetického dne? V deset hodin jsme měli přednášku od naší milé doc. PhDr. Ludmily Muchové Ph.D., která nám ve své přednášce udělala exkurz do náboženské výchovy od 1. světové války přes dobu totalitní až do naší doby. Musíme konstatovat, že po Sametové revoluci jsme všichni doufali a předpokládali, že naše společnost se bude ubírat jiným směrem. Směrem k mravním hodnotám a k bratrství, ale bohužel opak je pravdou. Proto vyučovat náboženství v dnešní době není vůbec jednoduché. Děti, které se na výuku přihlašují, mají velmi odlišnou náboženskou zkušenost ze svých rodin, nebo ji dokonce nemají vůbec. Sladit pak výuku, aby všechny děti všemu dobře rozuměly, je pak pro katechetu často nelehký oříšek. Naštěstí na to nejsou sami. Bůh tomuto dílu žehná, a když se katecheté také dokáží rozdělit o svoji kreativitu a nápady mezi sebou, je pak práce lehčí a radostnější. To jsme také mohli zakusit po obědě, kdy nám vikariátní zástupkyně z Tábora Mgr. Marie Šittová ukázala program pro školy o sv. Anežce České. Bylo to moc pěkné a obohacující pro všechny.

V 15 hodin jsme se přidali k mládeži a společně s nimi si vyslechli slova P. Kamila Straky (ředitele Sekce pro mládež ČBK), která byla plná naděje a odhodlání naslouchat Božímu hlasu ve svém životě. Poté byla příležitost k modlitbě, k občerstvení nebo také ke svátosti smíření, kterou někteří rádi využili.

Na závěr jsme společně slavili mši svatou s požehnáním všem dětem, rodičům, učitelům i prarodičům do nového školního roku. Úmyslně uvádím všechny generace, protože při mši sv. se krásně propojily a to byla velká radost i naděje, kterou myslím každý velmi vnímal.

Děkujeme sestřičkám na Lomci, že nám půjčily své prostory.

S novým odhodláním a radostí společně vykročme do dalšího školního roku.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Fürstová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.