Misijní neděle 20. 10. 2019

Světový den misií v letošním roce připadá na 20. října. Papež František pro něj již v loňském roce zvolil heslo: "Pokřtění a poslaní".

Zveme všechny farnosti a společenství ke společné modlitbě církve za její potřeby. V duchu Papežských misjních děl pak především o společnou modlitbu a konkrétní pomoc mladým církví v jejich potřebách.

Z České republiky jsme konkrétně ve spojení se zeměmi jako Uganda, Zambie, Srí Lanka, Bangladéš či Paraguay. Zde naše modlitba a pomoc přináší prostředky na vzdělávání katechetů i kněží, formaci věřících, ale i stavby kostelů a kaplí.

Papež ustanovil slavení tohoto dne vždy na předpolsední neděli v říjnu a vyzývá svou církev ke vzájemné solidaritě. Touží, aby jeho církev byla především církví misionářskou. A "Misionářem může být jen ten, kdo se cítí dobře při hledání dobra bližního a touží po štěstí ostatních."

V příloze naleznete poselství Sv. otce Františka k Misijní neděli, které papežové každoročně píší na Seslání Ducha svatého, protože misie jsou Jeho záležitostí. Dále plakát k Misijní neděli, náměty na její slavení i na slavení Misijního mostu modlitby na sobotní předvečer. 

Spojeni v modlitbě a pomoci

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.