Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Mládež

Animátorský kurz 7/10 - Prakticky a misijně

Dvacítka mladých animátorů českobudějovické diecéze vstoupila do druhého roku formace. A letošní rok zahájila uvedením do praktické služby svým farnostem a společenstvím. Víkendovku v Nové Cerekvi tematicky věnovali vedení zájmových kroužků ve farnosti a konkrétně vedení Misijního klubka. “V tomto místě se nedalo zvolit jiné téma, protože je zde silné společenství mladých, kteří se této konkrétní službě ve své farnosti věnují,” říká za Diecézní centrum mládeže Petra Pletánková.

Náplní víkendu tedy bylo představení Papežských misijních děl, připravené prezentace misijních projektů podpory samotnými animátory, uvedení do metodiky práce se skupinou dětí i předávání zkušeností vedoucích Misijního klubka. Pod vedením zkušeného Jiřího Hellera, dlouholetého koordinátora saleziánských chaloupek, proběhla metodika práce se skupinou. Ten účastníky nejprve vyzval ke hře, na jejímž podkladu poukázal na základní body, které si vedoucí musí při vedení skupiny vždy pokládat. Odpolední zážitková hra v terénu byla perfektně vypracovanou praktickou ukázkou i znovu podkladem k předávání zkušeností, a to prezentací dlouholeté vedoucí klubka Diany Novakovičové v podvečerním bloku. Zazněly věty o předávání kompetencí, neviditelné práce hlavního vedoucího a proč je nutné dlouhodobé zaškolování nováčků, ale i připomínka důležitosti vedoucího jako vzoru pro děti ve skupině. Zazněla i svědectví vedoucích o tom všem, co pro další z týmu okolo Misjního klubka i vlastní služba znamená. Klárka Benešová například znovu připomněla, že do služby se vrůstá nejlépe dlouhodobě, když zavzpomínala na své zážitky jako dítě pod vedením Mons. Davida Henzla.

Neděle už patřila slavení světového dne misií ve farnosti. Jak může proběhnout oslava mše svaté na Misijní neděli prožili animátoři společně s vedoucími Misijního klubka, z nichž někteří jsou ještě členové animátorksého kurzu, ve farnosti Pelhřimov. Také díky podpoře paní katechetky Hanky, která umí mladým stát po boku a pomoci, kdy je potřeba, se kostel při dětské mši svaté rozezněl písněmi zdejší scholy, proběhl komentovaný obětní průvod s dary symbolizujícími jednotlivé kontinenty a jejich obyvatele a starosti a radosti. Otec vikář v promluvě citlivě zdůraznil motto letošního roku: Pokřtění a poslaní, tedy důraz na vyslání každého z nás tam, kam nás Duch svatý povolává – někoho zvěstovat evangelium do dalekých zemí, někoho mít otevřené oči a srdce pro druhé vedle mě tady a teď. A důležitost modlitby a praktické solidarity za misionáře vyslané do nejrůznějších koutů země.

Pelhřimovské společenství mladých aktivních animátorů v tomto víkendu ukázalo ten nejlepší obraz církve. Církve aktivní, předávající si štafetově život a radost, církve otevřené druhým.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.