Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Senioři

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve

Účastníci Školy Marie absolvovali 11. – 13. října 2019 již šesté víkendové setkání

Na Hosíně u Českých Budějovic se nás tento víkend sešlo celkem 23 z různých míst naší diecéze.

Účastníci, kteří absolvovali, do této doby, všechna setkání, prošli již stupně: 0A (kérygma), 0B (kérygma v životě Abraháma, Davida, Panny Marie) a nyní jsou na 1. stupni (učednictví). Tento víkend jsme skrze přednášky, svědectví, rozjímání, modlitbu chval, společenství,… vcházeli do tématu – jak se v mém životě projevuje to, že Ježíš je můj Pán; jak vstoupit do tohoto vztahu bytí Ježíšovým učedníkem; co mi v tom brání, co mám ve svém životě tomu podřídit; jaké mi to přináší výsady; jaké záměry má Ježíš s mým životem v této učednické etapě; jak mám v učednickém postoji jednat vůči svému okolí, ve vztazích.

S prvním stupněm paralelně probíhal také stupeň 0A pro nově příchozí. Noví účastníci měli možnost prožít, co pro jejich život znamená to, že jsou Bohem bezpodmínečně milovaní; uvědomit si, co je od Boží lásky a štěstí s ním odděluje; pozvat Ježíše do svého života – jako jediného Pána a nechat ho zvítězit nade vším, co jim brání prožívat radost z Boha; být naplnění Duchem Svatým a zakoušet společenství uvnitř církve. Tento základní stupeň – křesťanských pravd není rozhodně jen pro začátečníky ve víře, ale pro každého, neboť je to základ, od něhož se odvíjí řešení všech životních situací…a člověk tak může pronikat stále hlouběji do této pravdy bez ohledu na to, na jaké „úrovni vztahu s Bohem“ se nachází.

Všichni jsme odjížděli plni radosti a nadšení, znovu povzbuzeni vykročit do všedních dní s Bohem na prvním místě – jako naší jedinou prioritou.

Děkujeme týmu Školy Marie a otci Tomasovi van Zavrelovi, kteří nám pomohli vstoupit do pravdy o nás a našem Otci v nebesích.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.