Diecézní centrum pro mládež
Mládež

Duchovní obnova v Prachaticích 22.-24.11.2019

Mladí se učili chodit po vodě. Téměř 20 účastníků se sešlo v klášteře Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích. Přijížděli z různých koutů diecéze, aby společně prožili duchovní obnovu pod vedením otce Tomase van Zavrela.

 „Víkendové setkání začalo v pátek 22. 11. 2019 společnou večeří, po které se konaly seznamovací aktivity a diskuzní skupiny,“ oznamuje Petra Pletánková, která je od nového školního roku koordinátorkou mládeže v diecézi a dodává: „Každý měl možnost seznámit se s lidmi, které ještě neznal. Večer byl zakončen noční adorací, při které většina účastníků využila možnost strávit o samotě 30 minut před vystavenou Nejsvětější svátostí.“ ,,Pro mnohé z nás to byla první zkušenost s Bohem o samotě" říká Sára Matznerová.

Během soboty se konaly tři katecheze, ve kterých bylo podrobně rozebíráno téma „chození po vodě“ ve smyslu obrácení se k Bohu a hledání Boží vůle. „Snažili jsme se duchovní obnovu učinit interaktivní, aby byla i pro nezkušenou mládež stravitelná,“ vysvětluje Petra. Po katechezích následovaly diskuzní skupiny pod vedením sester boromejek a také zazněla různá svědectví o tom, jak Bůh dotyčného pozval chodit po hladině. Rekolektor otec Tomas vtipným i vážným způsobem probral různé otázky týkající se Boží přítomnosti v životě. Do přípravy vynikajícího oběda se zapojili i účastníci pod vedením sester a manželů Markových. Nechybělo ani ticho na osobní rozjímání a duchovní rozhovor či zpověď. V programu byla zahrnuta i zážitková hra, při které si každý přišel na své. „Je pro mě vždy velkým povzbuzením vést rekolekce pro mladé, protože jsou tak bezprostřední a upřímní, dokážou ještě žasnout a nadchnout se.“ vysvětluje s radostí v očích otec Tomas. Víkend skončil nedělní mší svatou ve farním kostele Svatého Jakuba Většího a po úklidu prostor a společném obědě se všichni posilnění setkáním s Pánem vrátili spokojení a nabytí do svých domovů a rodin.  

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.