Diecézní centrum pro misie a evangelizaci

Ohlédnutí za Misijní nedělí

Prostřednictvím vašich fotografií se ohlédneme za oslavami Světového dne misií v naší zemi. Děkujeme za vaši stědrost i četné aktivity na podporu misií a povědomí o nich.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.