Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Senioři

Misijní klubko Milevsko na prahu nového roku

Za Misijní klubko v milevské farnosti zasíláme krátkou zprávu, jak se máme a též, jak si užíváme společně strávený čas ve společenství s misiemi.

Naše misijní klubko se schází dva roky a za tu dobu se vytvořila skupinka rodičů s dětmi, kteří se pravidelně 1x za měsíc scházejí v klášterní knihovně. Naše malé misijní společenství spolu zažívá radost a smích nad úkoly, které děti plní, vymýšlíme kreativní tvoření, zpíváme a hlavně se modlíme nejen za misie,  za své rodiny, ale i jeden za druhého. Často si též povídáme o různých duchovních tématech. Na posledním setkání jsme si vyprávěli pohádkový příběh o 3 mudrcích, kteří malému Ježíškovi přinesli do Betléma své dary. I my jsme se na malý okamžik stali mudrci a s písničkou, Půjdem spolu do betléma, jsme vyrazili k jesličkám v bazilice, kde jsme se Ježíškovi poklonili. 

Již nyní se naše misijní společenství těší na misijní karneval a velikonoční jarmark. 

Za Misijní klubko v Milevsku 

Hana Kozáková

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.