Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Senioři

Misijní ples pro Pakistán

Dne 18.1.2020 se poprvé konal ples našich farností v Dražicích. Konal se na podporu misií v Pákistánu - školy v Derekabádské poušti.

Ples začal již v 18.00 hod a to mší svatou, která proběhla v patře sálu, přičemž mně napadla myšlenka, že ti, co stojí dole v přízemí sálu, musí mít pocit nebeské slavnosti, když se nad jejich hlavami ozývaly zpěvy a modlitby. Poté, co jsme sešli do pozemských nížin, čekali jsme na zahájení. Hudba začala hrát. V programu bylo předtančení Misijního klubka, vystoupení skupiny Dupáček, přednáška o. Günthera o životě a díle církve v Pákistánu. Hudební skupina Flying Parties oznámila, že se vzdává svého honoráře na podporu misií, a myslím, že je třeba poděkovat úplně všem, každý se podílel nějakým dílem, a tak se dílo podařilo a to i za podpory Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jejíž svátek se ten den slavil. Každý mohl pocítit pohodu a radost ze setkání (někdo mohl dokonce zažít něco zvláštního, neočekávaného, něco, co mu připravil Bůh). V tombole jsme mohli vyhrát pěkné ceny a nakonec si i zatancovat s o. Jiřím, jemuž i všem organizátorům velké díky!

Vlaďka  Andreasová

Dovětek…

  • Těm, kdo darují kousek ze sebe, Bůh žehná měrou vrchovatou. Alespoň to si myslíme po uspořádání 1. farního plesu pro misie. Na počátku byla víra dvou žen, že nepředstavitelné dokážeme uskutečnit :-) A dokázaly nám, že spojenými silami ano. V Klokotech za sebou máme 1. farní ples pro misie v Pákistánu a roztančili jsme radostí pákistánského misionáře P. Gunthera, který s námi přijel pobýt a představit 8 pouštních pákistánských škol. Myšlenka plesu například natolik oslovila kapelu, že svůj honorář posílá do Derekabadu. My za sebou máme navíc krásný společný farní večer.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.