Děti
Farnost

Víkend pro dívky

Toto víkendové setkání se stalo u nás téměř tradicí, a uskutečnilo se opět pod záštitou Střediska volného času Síť.

Naše letošní víkendové "dívčí putování" jsme zahájily společnou večeří z vlastních zásob. A protože se naše parta rozrostla i o nové tváře, věnovaly jsme část večera ke vzájemnému seznámení a poznání.    

     Prvním tématem tohoto víkendu byla známá a velmi inspirativní světice Anežka Česká, jejíž život nám přiblížila Marie Hunalová. Při jejím vyprávění se rozhodně nikdy nenudíme, protože to, co nám říká, vždy názorně ukazuje a všichni se můžeme aktivně zapojit. Den jsme zakončily krásnou večerní modlitbou, při níž jsme pomocí šátku a  obrázkových karet mohly vyjádřit, s čím na tento víkend přijíždíme, co právě máme ve svém srdci. Nechyběla ani modlitba žalmu, jež je jedním ze způsobů, jak chválit Pána.

      Sobotu jsme začaly krátkou ranní modlitbou a po vydatné snídani nás přijel navštívit pan vikář P. Josef Sláčík, se kterým jsme mohli slavit mši svatou. Později nás obohatil přednáškou na téma povolání k manželství nebo k zasvěcenému životu, což je v našem věku často řešené téma. Díky příběhům z jeho života jsme si dokázaly vše lépe představit. Po obědě pak následoval odpolední program, na který jsme se všechny moc těšily, a sice tvoření. Vyráběly jsme adventní věnec, betlém z vařeček anebo vytvářely vánoční hvězdy z papíru. Abychom se trochu provětraly, vytáhly nás během vyrábění, některé z účastnic na běhačku ven.

     Další světicí tohoto víkendu se stala také žena, svým chováním  a jednáním velmi podobná Anežce, Matka Tereza. O jejím odvážném životě jsme se dozvěděly více ve filmu, který jsme měly možnost večer shlédnout. Při modlitbě na konci dne jsme se mohly opět ztišit, porozjímat nad žalmem, a vytvořit si z provázku, přírodnin a kamínků svoji vlastní cestu k Bohu. Bylo krásné sledovat, jak je každá cesta úplně jiná, ale všechny vedou jedním směrem, a to k Bohu. Po celém dni jsme byly unavené, ale i přesto jsme měly sílu, si ještě chvíli popovídat.

    Poslední den našeho pobytu začal opět zajímavou modlitbou. Abychom na sebe navzájem myslely, napsaly jsme na holubici z papíru své jméno a vzájemně si holubice třikrát vyměnily, tímto jsme dostaly holubici jiného člověka, na kterého můžeme i dále ve svých modlitbách myslet. Po snídani jsme se daly do úklidu, který byl hotový raz, dva. Společný víkend jsme zakončili písničkou a pro každou z nás byl přichystán od naší katechetky Hanky Pechové, která nás celým víkendem provedla, tematický dárek- zlatá čokoládová mince, jež nám má připomenout, že sv. Anežka rozdala všechno bohatství, co měla chudým, malou knížku-evangelium podle Lukáše, záložku se svatou Anežkou a „dopis“ od Matky Terezy (její citáty, které mohou inspirovat i náš život). Pak jsme se připojili ke slavení nedělní farní mše sv. v místním kostele, a poté jsme se rozjely do svých domovů.

         Velké poděkování patří H. Pechové, která tento víkend nejen pro nás připravila, ale strávila jej naplno s námi. Velký dík patří také našim kamarádkám, které se účastní animátorského kurzu, za jejich pomoc během programu. Myslím si, že se z nás stala opravdu skvělá parta. Těším se na další víkend!

K. Benešová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.