Diecézní centrum pro katechezi
Dospělí

Zajímala nás encyklika papeže Františka Laudato Si

30 účastníků prožilo duchovní obnovu na Lomci s P. Josefem Prokešem na téma encykliky papeže Františka Laudato Si.

Duchovní obnova na Lomci

V sobotu 7. března se sešlo 30 lidí na duchovní obnovu s P. Josefem Prokešem, která se tentokrát věnovala encyklice papeže Františka Laudato si. Ochranou životního prostředí  a zdravým životním stylem se zabývají nejen různé ekologické společnosti i jednotlivci, ale také církev. Z encykliky jsme se dozvěděli, že stvoření je více než příroda, protože stvoření nám ukazuje na tvůrce a jeho lásku ke každému svému dílu. Svět, který nás obklopuje, nás vede k otázkám, které by si měl položit každý člověk, nejen křesťan: „Jak vnímám stvoření? Jak moje chování, můj životní styl ovlivňuje životní prostředí? Jakou budoucnost chystám dalším generacím?...“ Hledali jsme odpovědi,  přemýšleli jsme, diskutovali jsme. Také jsme se seznámili s projektem Nulový hlad, což je jeden z projektů OSN, který by chtěl do roku 2030 vyřešit hlad na této planetě. Každý rok cca 840 miliónů lidí trpí nedostatkem kvalitní potravy. Projekt Nulový hlad se stal projektem do škol, který připravilo Diecézní centrum pro katechezi v letošním školním roce. Nyní v projektu pracuje 17 skupin, což je cca 600 dětí. Kdyby si tyto děti dokázaly dobře nastavit stravovací návyky, např. dojídat, nehrát si u jídla, neplýtvat s jídlem a o tomto svém postoji k jídlu vhodně svědčily i ve svém okolí, mohly by být sami velkým příkladem mnoha lidem.

Kdo mohl, zůstal ještě do odpoledne, ve kterém nám architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt povídali o kříži.

Za celý den jsme pak společně mohli poděkovat při mši sv. v 17.00.

 

                                                                                                                                                             Martina Fürstová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.