Diecézní centrum pro misie a evangelizaci

Zpráva z Filipín 2020

I přes 10 000 kilometrovou vzdálenost spojeni v modlitbě a pomoci

Drazí! Tak rádi prohlížíme fotografie z Misijních klubek, které nám posíláte. Děkujeme.
Stejně jako vy jsme měli vánoční prázdniny, které děti trávily doma a my mohly prožít v kláštěře klidnější společný čas.
Díky take za svědectví o vašich životech a prožívání zimního období plesů, karnevalů a jiných setkání. Protože jak říkáte, vše je smysluplnější, když se lidé spojují ve víře a solidaritě. A je úchvatné vnímat, že jsme ve spojení navzdory desetitisíckilometrové vzdálenosti… opravdu vnímáme Církev, velkou rodinu spojenou v Boží náruči. Vše je možné, pokud jsme ve spojení v této lásce. Díky za báječnou poznámku o chlapci, který se přišel zeptat, zda Bůh rozumí modlitbě v angličtině. Ano, rozumí nám všem a všechny nás také velmi miluje. Možná jste slyšeli ze zpráv o erupci sopky Taal v polovině ledna. To místo je od nás vzdálené jen 30 kilometrů. Naše mesto bylo take zasaženo lehkým popraškěm popela, ale lidé žijící na úpatí hory museli opustit své domovy. Zasaženy byly tisíce lidí a ti pak zůstali bez prostředků. I díky vaší pomoci jsme schopní se s těmito našimi bratry a sestrami v nouzi podělit o to málo, co máme. Zotavují se pomalu a s velkou pomocí pomáhajících organizací i Církve. Nyní začaly opět fungovat i naše třídy pro děti, trochu jsme musely upravit a rozšířit rozvrh, abychom dohnaly to, o co nás připravila tato mimořádní situace vzniklá erupcí sopky.

Přikládáme pár fotografií ze společného jídla pro děti.
Všechny vás nosíme v srdci a v modlitbách
Vaše sestry od Piety

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.