Děti
Dospělí
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Virtuální Noc kostelů

Pastorační středisko se 12. června zapojilo do Noci kostelů netradičním způsobem.

Noc kostelů virtuálně

 

Pastorační středisko se v červnu připojilo k Noci kostelů virtuálním způsobem. Našim cílem bylo oslovit tu veřejnost, která do kostela běžně nechodí. K tomu jsme v diecézi vybrali hned několik kostelů, které jsou buď na významném poutním místě, nebo mají historickou či novodobou spojitost s městem
a nezapomněli jsme ani na pozvánku na diecézní pouť, která bude věnována sv. Janu Nepomuckému, a proto nemohly chybět dva kostely v Nepomuku.

Začali jsme tím, že biskupský vikář pro pastoraci Mons. Pavel Posád pozdravil všechny návštěvníky YouTube kanálu Pastoračního střediska, na kterém Virtuální Noc kostelů probíhala.

Pak jsme se zaměřili na děti a jim jsme představili kostel a jeho základní vybavení, které slouží k liturgii. Když známe symboly, tak lépe rozumíme tomu, co se v kostele při liturgii děje.

Od dětí jsme přešli do Nepomuku, kde jsme tak trochu mapovali život sv. Jana Nepomuckého. Nepomuk je sice na okraji naší diecéze, ale je velkým poutním místem právě tohoto světce.

Pak už následoval živý přenos mše sv. z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dubném. V této farnosti již před epidemií byla možnost sledovat živě přenosy mše sv., což využívali ti, kteří ze zdravotních důvodů nemohli přijít na mši sv. osobně. A tak bylo snadné využít jejich techniku
a nabídnout přenos mše sv. v rámci Virtuální Noci kostelů, adorace a následné přednášky o Božím služebníku biskupu Josefu Hlouchovi od prof. Martina Weise.

Poté nás čekaly dva kostely v Českých Budějovicích. Tím byl klášterní kostel Obětování Panny Marie, který je úzce spjat se vznikem města a pak kostel sv. Vojtěcha. Tam nám farníci připravili netradiční prohlídku kostela i s ukázkou ze života sv. Vojtěcha a s úkoly pro děti.

Z Českých Budějovic jsme se virtuálně přenesli do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci, kterým nás přitažlivým způsobem provedl probošt Ivo Prokop.

Závěr Virtuální Noci kostelů patřil ještě jednou dětem a pak poutnímu místu Klokoty, kde jsme se mohli seznámit nejen se vznikem tohoto významného poutního místa, ale také s historií i současností kostela Nanebevzetí Panny Marie, které nám skvěle vysvětlila paní Marie Janouchová.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto Virtuální Noc kostelů připravit. Věříme, že se to divákům líbilo a že to v nich vyvolalo touhu tato místa osobně navštívit a také se zúčastnit diecézní poutě Vzhůru k vodám, která bude 3. října v Českých Budějovicích.

        Za pastorační středisko Martina Fürstová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.