Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Koncert kvarteta PeZet měl hojnou účast

Koncert smyčcového kvarteta, který se konal v neděli 30. srpna v kostele Svaté Rodiny, byl hojně navštíven. Skoro 70 lidí si zpříjemnilo poslední srpnový nedělní večer účastí na tomto koncertu.

V neděli 30. srpna 2020 byli návštěvníci koncertu v kostele Sv. Rodiny osloveni kvartetem PeZet. Při koncertu např. zazněly známé skladby jako Panis Angelikus, Hallelujah, Ave Maria.

Koncert proběhl dva dny před „Světovým dnem modliteb za péči o stvoření“, a tak se lidé mohli v každodenním shonu ztišit a zvolenými skladbami se nechat vtáhnout do krás a půvab přírody Šumavy, které představil fotograf Petr Moravec. Kromě toho zazněla poezie šumavského spisovatele Johanna Petera v podání Petra Kroniky, moderátora Rozhlasu České Budějovice. Akce se konala v rámci celoměstské výstavy „Boží doteky Šumavy“, která byla od 24. srpna do 6. září na 10 místech v Českých Budějovicích a skládala se z velkoformátových autorských fotografií od fotografa Petra Moravce.

Zajisté díky tomu všemu se vytvořila krásná přátelská atmosféra, v které si návštěvníci mohli odpočinout. Obohaceni o mnohé kulturní zážitky odcházeli radostně naladěni do svých domovů. 

Tato akce se konala v rámci projektu Křesťanské Povltaví - České Budějovice - 2020, který je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Představení bylo benefiční, ve prospěch revitalizace farního areálu na Centrum pro volný čas a vzdělávání „Mount Hosín“.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.