Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Workshop o beuronském umění v kostele Panny Marie Růžencové

Beuronské umění přilákalo návštěvníky do kostela Panny Marie Růžencové na přednášku s prohlídkou.

České Budějovice jsou také významné tím, že mají kostel, jehož interiér je v beuronském slohu. Jedná se o kostel Panny Marie Růžencové, který je skrytý za fasádou domů v Žižkově ulici. Mnozí návštěvníci města to neví. Kostel je obvykle jen otevřen přes mříž nebo pro bohoslužby. V rámci projektu Křesťanské Povltaví - České Budějovice-2020 jsme nechali tento unikátní kostel ve čtvrtek 10. září otevřít a pozvali jsme odbornici na beuronské umění paní Mgr. Monicu Bubna Litic, příslušnici starobylého šlechtického rodu. Fundovaná přednáška s komentovanou prohlídkou beuronského umění přilákala dost návštěvníků. Dozvěděli se tak např., že Beuronská umělecká škola byla založena na konci 19. století benediktiny v beuronském arciopatství u Sigmaringenu v jižním Německu a že spojuje křesťanské motivy s estetikou starého Egypta. Návštěvníci kostela tak zjistili, proč toto umění hledalo inspiraci v Egyptě, a kde je to patrné. Uvědomili si, jaká moudrost je v malbách skrytá.

Návštěvníci odcházeli domů obohaceni nejen o nové informace a znalosti, ale také o duchovní zážitek znásobený prohlídkou kostela.

Tato akce se konala v rámci projektu Křesťanské Povltaví - České Budějovice - 2020, který je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.