Děti
Diecézní centrum pro rodinu
Dospělí
Mládež
Senioři

Mezigenerační setkání rodin na Hosíně

První mezigenerační setkání rodin na Hosíně bylo komorní, hluboké a sdílné. Tématem nás provázel text k Roku rodiny, který společně s papežem Františkem připravilo Dikasterium pro rodinu. Těšíme se na příště 17. 10. opět na Hosíně.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.