Děti
Diecézní centrum pro katechezi
Dospělí
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Diecézní pouť "Vzhůru k vodám"

V sobotu 9. 10. proběhla Diecézní pouť v Českých Budějovicích. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a všem, kteří jakkoliv při přípravě a realizaci pouti pomohli.

V sobotu po velmi chladné noci jsme se probudili do slibného, i když pořád chladného rána. A myšlenky mnohých z vás možná patřily Diecézní pouti a ti, kteří mohli, se také na ni vydali do Českých Budějovic.

Poutníky v katedrále sv. Mikuláše, kde začínal program, přivítala Marie Němcová, která předala slovo otci biskupovi Pavlovi, jenž připomněl, co vlastně znamená pouť. Ve shodě s tím jsme tam nikde nenašli žádné kolotoče, ale poutníky, kteří z různých míst ať už pěšky, auty nebo autobusy připutovali z Českých Budějovic a z různých míst naší diecéze. Nesmíme zapomenout zmínit noční poutníky, kteří pod záštitou Diecézní charity ušli z Českého Krumlova 30 kilometrů a poté se zúčastnili mše svaté. V noci putovali i mladí pod vedením otce Rafaela Kacy a Petry Pletánkové z Diecézního centra pro mládež. Ti svou noční pouť věnovali za pronásledované a cestou se také modlili křížovou cestu s příběhem jedné uprchlické rodiny z Afghánistánu. Dohromady tak přes noc do Budějovic doputovalo kolem padesáti poutníků.

Program v katedrále dál pokračoval divadelním veršovaným představením souboru Johánek z Nepomuku pod vedením paní učitelky Vopalecké o životě sv. Jana Nepomuckého. Z Nepomuku k nám do Budějovic také připutovala procesní socha sv. Jana Nepomuckého a jeho ostatek. S procesní sochou šel neliturgický průvod do klášterního kostela Obětování Panny Marie, kde od půl jedenácté byla pontifikální mše svatá s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem. Děti se ale oddělily od rodičů a v hudebním sále v objektu kláštera měly bohoslužbu slova s otcem Rafaelem. K ostatním se přidaly až na bohoslužbu oběti a posedaly si na připravené deky před lavicemi. Při mši svaté kázal otec biskup Pavel Posád.

Po mši svaté se účastníci pouti, kterých bylo kolem 300, vyhrnuli z kostela na chodbu, kde už řeholní sestry s dovezených buchet připravily občerstvení a prochladlé či vyhládlé poutníky obsloužily.

Odpolední program začínal v půl druhé a dospělí si mohli vybrat. Ve třech turnusech si mohli prohlédnout s Jiřím Váchou z památkového oddělení nově zrekonstruované biskupství. S Jiřím Míchalem zase mohli projít klášter s komentovanou prohlídkou ve dvou turnusech. Kdo chtěl, mohl stihnout obojí. A třetí nabídkou byla přednáška v horním sále biskupství s profesorem Weisem s názvem „Počátky křesťanství v Čechách“.

Samozřejmě, že jsme také pamatovali na děti. Ty měly přichystané aktivity hned na zahradě vedle kláštera, které si pro ně připravilo Středisko volného času Síť Pacov pod vedením Petry Koblicové. Ve fotokoutku se s různými rekvizitami a s pěti Janovými vlastnostmi v podobě hvězdiček mohly vyfotit, mohly si také vybarvit lodičku a nalepit si do ní sv. Jana Nepomuckého, učit se rybářské uzly, zaběhat si s vodou či skládat různé znaky (ČB biskupství, státní znak, znak biskupa Vlastimila a další). Druhé stanoviště bylo okolo kašny na náměstí Přemysla Otakara II., kde zrovna byly Švestkové trhy, takže náměstí bylo plné stánků a lidí. Na sloupcích okolo kašny byly přivázané listy, z kterých se děti dozvěděly něco o sv. Janu Nepomuckém a o době, v které žil. Na začátku dostaly list s křížovkou, do které z úkolů na připevněných listech doplňovaly správné odpovědi. V tajence pak vyluštily, co vlastně znamená těch pět hvězd okolo jeho hlavy (Mlčel jsem). Po celou dobu pouti byl přístupný celý objekt dominikánského kláštera, v jehož křížové chodbě byla instalována interaktivní výstava o vodě v misiích. Součástí výstavy jsou i fotografie ze křtů dětí a obrázky s rekordy o vodě, které na Pastorační středisko přišly vloni od dětí a jejich rodin. Tato pouť se totiž chystala už před rokem, ale kvůli zhoršené situaci s covidem nemohla být uskutečněna. Otevřený klášter přivábil mnoho turistů a ti se zajímali o naši pouť, co se tam vlastně děje.

Poutníkům byl také nabídnut duchovní program. V kostele Svaté Rodiny mohli uctít ostatek sv. Jana Nepomuckého s modlitbou za duchovní povolání pod vedením Kongregace sester od Nejsvětější svátosti a v katedrále prožít adoraci a modlit se Korunku k Božímu milosrdenství s Rodinou Panny Marie z Nových Hradů. Tam také mohli využít přímluvné modlitby.

Den byl opravdu vydařený a požehnaný. Všem poutníkům děkujeme za to, že přišli a že se svými kněžími, biskupy a s týmem Pastoračního střediska vytvořili společenství na diecézní úrovni. Všem, kteří jakkoliv pomáhali nebo se za úspěšný průběh pouti se modlili, Pán Bůh žehnej. Diecézní pouť byla finančně podpořena Statuárním městem České Budějovice a pan primátor Jiří Svoboda přijal nad poutí záštitu. Toho si velmi vážíme a též dekujeme.  

Těšíme se na další setkání s vámi.

Za Pastorační středisko Iva Hojková

Autor fotografiÍ: Petr Samec
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.