Diecézní centrum pro mládež
Mládež

1. Animátorský víkend na Ktiši

Nový ročník animátorského kurzu přijal přes 30 mladých lidí z českobudějovické diecéze. První animátorský víkend proběhl 22. – 24. 10. 2021 na Ktiši.   

Kurz byl zahájen společnou mší svatou v kapli na DCŽM Ktiš. Otec Rafael mluvil o tom, že všichni jsme Boží animátoři. Po mši svaté mladí dostali zápisníky, do kterých si budou v průběhu AK zapisovat poznatky z přednášek. Náplní víkendu bylo seznámení se s animátorským kurzem, jeho průběhem a uvedení do služby animátora. V pátek byla přednáška z knihy 7 návyků úspěšných teenagerů, která nás bude doprovázet animátorskými víkendy. Den byl zakončen společnou modlitbou v kapli.  

V sobotu proběhla krátká hra pod vedením Petra Nováka, který ukončil kurz v roce 2020 a na víkend přijel jako dobrovolník. Dopoledne přijel přednášet jáhen Pavel Kasal, který mluvil o vnímání Boha a podob, které si o něm vytváříme.   

Odpolední hra přinesla mnoho zážitků, stmelení skupiny, ale i osobních zkušeností s různými simulovanými situacemi. Mladí navštěvovali stanoviště, na kterých byl příběh, a oni se mohli rozhodnout, jak by situaci řešili. Dále dostávali úkoly, které na stanovištích plnili. Cílem bylo zakusit různé situace, které může člověk zažít. Jedním z úkolů bylo vyzkoušet svého kamaráda, jestli by jim ihned přijel pomoct s přírodní katastrofou v jejich obci.   

V sobotu večer proběhl Alfa kurz a diskuze nad otázkami víry. Mládež dostala příležitost ke sdílení osobních názorů, ale i zkušeností s vírou.   

První animátorský víkend proběhl v příjemné společnosti mladých lidí, kteří mají touhu se setkávat, vzdělávat, sdílet, tvořit společenství a učit se, jak vést mladé lidi k Bohu.   

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.