Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Senioři

Misijní neděle v některých farnostech naší diecéze

Letos Misijní neděle proběhla po celém světě 24. října.

Do slavení Misijní neděle se zapojilo mnoho farností, které kromě sbírky na projekty Papežských misijních děl nachystaly např. misijní jarmark a obětní průvod obohacený o symboly kontinentů. 

O radosti z Misijní nedlěe se s námi podělila z Prachatic, z rodiště misionáře sv. Jana N. Neumanna, katechetka Lenka Hanžlová: "Misijní neděli jsme si opět užili." Nedělní bohoslužbu obohatily děti z Misijní růže (pravidelně se modlící za misie) modlitbou desátku růžence a zpěvem misijní hymny. Před kostelem bylo možné přispět pro misie na misijním jarmarku. Radostné bylo zapojení dětí i dospělých, kteří darovali pečivo či jiné "výrobky". Díky finančním příspěvkům štědrých dárců bylo na účet PMD zasláno 35.000,- Kč.

Farnost Jistebnice se připojila ke slavení Misijní neděle nejen finanční sbírkou na podporu misijních projektů, ale také zapojením dětí do přinášení obětních darů. Děti přinesly písek jako symbol afrických pouští a léky, kterých je zde velký nedostatek. Děti s červenými šátky přinesly kukuřici a řetěz, který měl připomenout trestnou činnost, ke které jsou často jihoamerické děti nuceny. Asii představily děti s hračkami, aby si dospělí uvědomili, že děti by neměly těžce pracovat, mají právo si hrát. Modré šátky voda ve džbánku připomněly barvu oceánů a spousty ostrovů v nich, svíčka a růženec symbolizovaly modlitbu za misionáře, kteří přinášejí světlo víry pro obyvatele i těch nejmenších ostrůvků. Prosby za Evropu přinesly děti v bílých šátcích spolu se srdcem a domečkem - aby se do našich rodin vrátila láska, pokoj a radost. Misijní mši svatou radostně doprovodil dětský sboreček. Marie Šittová

Také ve farnosti v Trhových Svinech se věřící v kostele Nanebevzetí Panny Marie zapojili do slavení Misijní neděle a děti do obětního průvodu se symboly kontinentů. Den modliteb za misie také připomínala výzdoba pod obětním stolem. Po mši svaté byl v kostele misijní jarmark.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.