Děti
Diecézní centrum pro rodinu
Dospělí
Senioři

Adventní dílna 12. 12. 2021

V neděli 12. 12. uspořádalo Diecézní centrum pro rodinu adventní dílnu na děkanství u sv. Mikuláše.

Na třetí neděli adventní připravilo Diecézní centrum pro rodinu Adventní dílnu pro rodiny na děkanství u sv. Mikuláše a výstavu Radost Vánoc
v katedrále, kterou připravila Mgr. Markéta Grillová.
V dílně si děti mohly samy nebo s pomocí dospělých vyrobit nejrůznější vánoční dekorace a drobné dárečky. Připravili jsme pro ně takové věci, aby si je děti mohly hned odnést domů. I přes náročnou situaci kolem pandemie byl o Adventní dílnu zájem a spolu
s dětmi jsme si to hezky užili. Někteří využili nabídky prohlídky nově zrekonstruované budovy biskupství, kterou jim udělal PhDr. Jiří Vácha Ph.D. a umožnila Bc. Markéta Frejlachová. Oběma za to patří velký dík.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.