Diecézní centrum pro seniory
Senioři

Duchovní obnova pro seniory v adventu 10. 12.

Po počátečních nejistotách s tím, jestli se obnova bude konat a za jakých podmínek, jsme se nakonec v pátek 10. prosince sešli v klášteře na Piaristickém náměstí. Před desátou hodinou přišel i pan biskup Pavel Posád a obnova mohla začít.

Po počátečních nejistotách s tím, jestli se obnova bude konat a za jakých podmínek, jsme se nakonec v pátek 10. prosince sešli v klášteře na Piaristickém náměstí. Před desátou hodinou přišel i pan biskup Pavel Posád a obnova mohla začít. Otec biskup povídal o smyslu a tradicích adventu a připomněl, že někdy se může stát, že se advent někam ztratí a nečekaně se objeví Vánoce. Co s tím ale dělat? Otec biskup použil zamyšlení otce Vojtěcha Kodeta, O. Carm., v kterém byla zajímavá jedna myšlenka, že si musíme uvědomit, že žijeme v konkrétní historické a kulturní realitě a musíme přestat mentorovat a naříkat. Nemůžeme přece jít podříznout na náměstí vánoční strom se slovy, že ještě nejsou Vánoce a ignorovat zvyky, které dnes patří do předvánočního období a násilně lidi vracet do doby minulé. Spíš hledejme řešení, aby se nám i v této uspěchané době nevytratily duchovní hodnoty spojené s adventem a Vánocemi a abychom neminuli to podstatné. I nás může povzbudit myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. A tak i my vnášejme do okolí tam, kde žijeme, křesťanského ducha prožívání adventu a Vánoc. „Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše čeká na nás, než my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že je nám blízko. Věřím, že Ježíš stále přichází a že se může narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, večírků a koncertů.“ A tak se můžeme modlit, abychom ho objevili i uprostřed své práce a starostí, ve své únavě i při setkání s přáteli, a nečekali, až se naplní naše představy o Vánocích a přípravě na jejich slavení. Což lze použít i na jiné křesťanské svátky a symboly, např. zanedlouho čokoládové Mikuláše a ozdoby vystřídají velikonoční zajíci z čokolády a postní dobu mnozí nerozlišují od ostatních dní a Velikonoce pro většinu znamenají jen zdobení vajíček a pomlázku.

Otec biskup také vzpomínal na Vánoce svého dětství. Pak dal účastníkům prostor na dotazy,
a tak na jednu otázku nám podrobně vyprávěl průběh pouti biskupů Ad limina v Římě. A po té jsme se odebrali na mši do kostela Obětování Panny Marie. Po mši nás čekal oběd, který jsme přivezli z jídelny biskupského gymnázia do kláštera. Senioři si tak mohli popovídat s otcem biskupem.

Ve dvě hodiny jsme se ještě sešli na vrátnici biskupství, kde nás provázel PhDr. Jiří VÁCHA, Ph.D. Za prohlídku jsme byli opravdu rádi a pěkně si ji užili.   

Jak se vyjádřil Otec biskup, akce byla vydařená. Zúčastnění senioři už se těší na další setkání či obnovu
a nejlépe zase s panem biskupem.

Jsme rádi, že jsme mohli prožít obnovu s panem biskupem Pavlem a využít prostory v klášteře na Piaristickém náměstí a že jsme si mohli prohlédnout prostory nově opraveného biskupství.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.