Děti
Dospělí
Pastorační středisko
Senioři

Děti v katedrále obdaroval Mikuláš

Letos Pastorační středisko nabídlo mateřským a základním školám v Českých Budějovicích a okolí dva programy v katedrále sv. Mikuláše v době kolem svátku oblíbeného biskupa sv. Mikuláše.

Dva programy proto, aby ty skupiny, které již v minulých letech tento program viděly, měly možnost dozvědět se zase něco nového. Program jsme také rozšířili na dva týdny a skoro všechny námi nabídnuté časy byly školami využity. Další novinkou bylo zapojení více lektorů na programech, protože je to časově náročné. Jsme dobrovolníkům velmi vděční a máme od nich kladné ohlasy a příslib pomoci v dalších letech.

Co všechno děti se svým pedagogickým doprovodem mohly v katedrále vidět a zažít? Tak především se mohly seznámit s postavou sv. Mikuláše a v dalším programu také se sv. Barborou a sv. Lucií. Obě tyto světice mají svátek právě v adventu a děti znají z domovů a ze škol tradice, které se k nim váží. My jsme chtěli, aby také znaly i jejich osudy. Pak jsme dětem vysvětlili, co je advent, kde se vzala tradice adventního věnce a ukázali jsme jim obě zákristie, kam se běžně lidé nedostanou. V nich si mohly děti přivonět ke kadidlu, podívat se na barvy ornátů, a dokonce vidět ostatek sv. Mikuláše. Na závěr programu děti čekalo překvapení. Ze zákristie, kde před tím byly, najednou přišel Mikuláš (kostelník nebo jáhen) a přinesl dětem svůj atribut jablíčko a také kartičku, kterou si děti mohly odnést domů, a ještě s ní pracovat. Překvapení z příchodu Mikuláše bylo velké, děti ani nedutaly a jen si to užívaly. I my jsme byli obdařeni radostí a množstvím otázek, které děti při programech pokládaly. Jejich zájem nás vždy oblažuje. 

Moc děkujeme za jablíčka, která jsme dostali darem od firmy Zemcheba, Chelčice. 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.