Děti
Dospělí
Pastorační středisko
Senioři

Děti v katedrále obdaroval Mikuláš

Letos Pastorační středisko nabídlo mateřským a základním školám v Českých Budějovicích a okolí dva programy v katedrále sv. Mikuláše v době kolem svátku oblíbeného biskupa sv. Mikuláše.

Dva programy proto, aby ty skupiny, které již v minulých letech tento program viděly, měly možnost dozvědět se zase něco nového. Program jsme také rozšířili na dva týdny a skoro všechny námi nabídnuté časy byly školami využity. Další novinkou bylo zapojení více lektorů na programech, protože je to časově náročné. Jsme dobrovolníkům velmi vděční a máme od nich kladné ohlasy a příslib pomoci v dalších letech.

Co všechno děti se svým pedagogickým doprovodem mohly v katedrále vidět a zažít? Tak především se mohly seznámit s postavou sv. Mikuláše a v dalším programu také se sv. Barborou a sv. Lucií. Obě tyto světice mají svátek právě v adventu a děti znají z domovů a ze škol tradice, které se k nim váží. My jsme chtěli, aby také znaly i jejich osudy. Pak jsme dětem vysvětlili, co je advent, kde se vzala tradice adventního věnce a ukázali jsme jim obě zákristie, kam se běžně lidé nedostanou. V nich si mohly děti přivonět ke kadidlu, podívat se na barvy ornátů, a dokonce vidět ostatek sv. Mikuláše. Na závěr programu děti čekalo překvapení. Ze zákristie, kde před tím byly, najednou přišel Mikuláš (kostelník nebo jáhen) a přinesl dětem svůj atribut jablíčko a také kartičku, kterou si děti mohly odnést domů, a ještě s ní pracovat. Překvapení z příchodu Mikuláše bylo velké, děti ani nedutaly a jen si to užívaly. I my jsme byli obdařeni radostí a množstvím otázek, které děti při programech pokládaly. Jejich zájem nás vždy oblažuje. 

Moc děkujeme za jablíčka, která jsme dostali darem od firmy Zemcheba, Chelčice. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.