Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Senioři

Klub dříve narozených u petrinů každou středu od 10:00

Klub dříve narozených je ve spolupráci Diecézního centra pro seniory a Kongregace bratří Nejsvětější svátosti. Scházíme se ve farním sále při kostele Panny Marie Růžencové. Všichni senioři jsou vítání.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.