Diecézní centrum pro katechezi
Dospělí
Senioři

Setkali jsme se s vikariátními zástupci a zasloužilými katechety

Ve čtvrtek 12. května po dvou letech jsme se setkali se zasloužilými katechety a zároveň s vikariátními zástupci pro katechezi.

Setkání jsme začali mší svatou v klášterním kostele na Piaristickém náměstí s P. Rafaelem Kacou. Po ní přišel mezi nás generální vikář David Henzl a povzbudil nás povídáním o svátostech. Bylo by škoda být v krásném a opraveném klášteře a nepoprosit pana inženýra Míchala o komentovanou prohlídku, kterou pro katechety skutečně měl. Pak už nás čekal oběd a povídání s představením plánovaných akcí.

Rádi se s vámi podělíme o reakci jedné milé zasloužilé katechetky: Byl to moc hezký a požehnaný čas,který jste nám věnovali! Potěšilo mne,že jsme začínali mši svatou v kostele Obětování Panny Marie,otec Rafael měl pro nás připravené velké povzbuzení k věčnosti!!! Díky díky! Za slova P. Davida díky též, je dobré čas od času osvěžit vědomosti o svátostech,velkém díle Božího působení v nás....Setkání s katechetkami ve výslužbě i službě bylo krásné. DÍKY 💐!!!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.