Diecézní centrum pro katechezi
Dospělí
Senioři

Setkali jsme se s vikariátními zástupci a zasloužilými katechety

Ve čtvrtek 12. května po dvou letech jsme se setkali se zasloužilými katechety a zároveň s vikariátními zástupci pro katechezi.

Setkání jsme začali mší svatou v klášterním kostele na Piaristickém náměstí s P. Rafaelem Kacou. Po ní přišel mezi nás generální vikář David Henzl a povzbudil nás povídáním o svátostech. Bylo by škoda být v krásném a opraveném klášteře a nepoprosit pana inženýra Míchala o komentovanou prohlídku, kterou pro katechety skutečně měl. Pak už nás čekal oběd a povídání s představením plánovaných akcí.

Rádi se s vámi podělíme o reakci jedné milé zasloužilé katechetky z Třeboně: Byl to moc hezký a požehnaný čas,který jste nám věnovali! Potěšilo mne,že jsme začínali mši svatou v kostele Obětování Panny Marie,otec Rafael měl pro nás připravené velké povzbuzení k věčnosti!!! Díky díky! Za slova P. Davida díky též, je dobré čas od času osvěžit vědomosti o svátostech,velkém díle Božího působení v nás....Setkání s katechetkami ve výslužbě i službě bylo krásné. DÍKY 💐!!!

A další stejně milé a hezké pozdravení s pdoěmkování od katechetky z Malenic: Moje milé katechetky, i všichni, kteří jste se na přípravě setkání starých (zasloužilých) katechetů podíleli. Chci vám moc poděkovat za pro nás vzácné a milé setkání, ve čtvrtek 12.května v Budějovicích. Bylo moc milé se zase po delší době potkat. Mše svatá byla dar, který mi "venkovští" nemáme denně. (I když s TV Noe máme příležitost účasti každé poledne.) Program Mons. Davida Henzla byl pěkný už proto, že je dobré a nutné si připomínat i známé skutečnosti a jejich podrobnosti. Navíc jsme do přednášky mohly vstupovat i se svými dotazy, díky!  A samozřejmě bylo zajímavé i povídání o počátcích Kláštera jako takového. No, a děvčata, vaše perfektně připravené občerstvení, to zasloužilo přímo metál(y) !! Díky veliké! Zkrátka jste nám připravili (y) krásný den, Pán Bůh za všechno zaplať a žehnej vám do dalších dnů!! P.S. Výborně byla i vybrána doba, jaro, v zimě je pro nás vzdálenější účast prakticky nemožná.JM

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.