Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Senioři

Wake up 22

Letos církve a náboženská hnutí z našeho kraje chválily Pána a modlily se za vylití Sv. Ducha na město České Budějovice a celý kraj v rámci Wake up. Letos proběhl druhý ročník, a to týden před Letnicemi.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.