Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Pastorační středisko
Senioři

Den prarodičů a starých lidí 24. 7. 2022

V neděli 24. července bude již II. Světový den prarodičů a stáří. Letos je motto "Ještě ve stáří budou přinášet užitek" (Ž 92 ,15). K této příležitosti, ale až v úterý přímo na svátek sv. Jáchyma a Anny, chystáme v Českých Budějovicích přednášku PhDr. Mgr. Roberta Huneše, MBA s názvem Význam humoru v lidských vztazích.

Ke Světovému dni prarodičů a starých lidí se také váže získání plnomocných odpustků. Tento den je letos v neděli 24. července. A to za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na papežův úmysl) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se v uvedený den zúčastní mše svaté, jíž bude Svatý otec předsedat ve Vatikánské bazilice, nebo různých akcí, které se budou konat po celém světě, pokud při tom budou vedeni opravdovým duchem pokání a lásky.

Plnomocné odpustky lze získat rovněž pro duše v očistci. Ve stejný den mohou být uděleny také věřícím, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně, nebo virtuálně. Mohou je také získat staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.

Poselství papeže Františka si můžete otevřít v příloze. 

K tomu, i když ne přímo v ten den, jsme nachystali pro vás dopoledne v Českých Budějovicích přímo na svátek sv. Jáchyma a Anny, k nimž se Světový den váže. V osm hodin je v katedrále mše svatá a od půl desáté přednáška pana doktora Roberta Huneše, ředitele prachatického hospice „Význam humoru v lidských vztazích“. Přednáška bude na biskupství. Pro lepší organizaci se prosím přihlaste u Ivy Hojkové (777 232 630, nebo na email hojkova@bcb.cz).

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.