Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Pastorační středisko
Senioři

AMDG o prázdninách

AMDG o letošních prázdninách hlavně v týdnu od 18. do 23. 7. a v srpnu od 15. do 19. V domovech seniorů vystupovali s koncertem pro potěchu duše a ve farnostech měli večery chval.

Také letos o prázdninách nabídli otec Tomas van Zavrel a Lenka Kristofová program „Koncert pro potěšení duše“ do domovů seniorů. Někteří si je rádi znova pozvali, jak se vyjádřila jedna sociální pracovnice při domluvě - „mají pěkné a zvučné hlasy a jejich program se klientům i zaměstnancům vždy líbí“.

V jednom červencovém a v srpnovém týdnu se rozjeli do 10 domovů. S vděčností se s vámi podělíme o zaslané reakce z několika domovů.

Poprvé hráli v domově pro seniory v Pelhřimově, kde to už předtím z důvodu výskytu onemocnění covid několikrát nevyšlo. O to víc je potěšila reakce zaslaná sociální pracovnicí: „Z reakcí klientů je zřejmé, že se vystoupení moc líbilo a zapojili se i ti, kteří běžně nikam nechodí. Měli jste velice pozitivní ohlas. Moc děkujeme.“

Podobně povzbuzující vyjádření přišlo i z DS Kaplice, kde účinkovali také poprvé: „Klientům se opravdu moc líbilo. Budeme se těšit na příště."

Z Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice příchozí mail též vyloudil úsměv na tváři: „Děkujeme za krásný koncert, který potěšil a občerstvil duši. Budeme se těšit na další setkání.“

Otec Tomas a Lenka Kristofová hráli i v domovech v Budislavi a Chýnově, odkud pak přišel tento ohlas: „Ještě jednou Vám děkujeme za krásné umělecké vystoupení v DS Budislav i DS Chýnov.“

V těchto dvou prázdninových týdnech otec Tomas a paní Lenka věnovali svůj čas také večerním chválám ve farnostech. Večery chval byly na mnohých místech, často v místě nebo blízkosti vystoupení v domovu pro seniory. Tak např. byl večer chval v Hluboké nad Vltavou, v Dobré Vodě u Českých Budějovic, ale také ve Veselí nad Lužnicí, v Borovanech, zahradní chvály v hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích... Některé fotografie a záznamy  můžete zhlédnout na facebooku Pastoračního střediska, třeba o večeru chval v Borovanech si můžeme přečíst: Chválíte krásně, to se musí nechat.

Novinkou byly Plovoucí chvály na Malši, chválící AMDG vyplula na loďce dokonce třikrát.

O zážitek se s námi podělila jedna účastnice: Byla to paráda....naprosto unikátní zážitek, skvělá společnost, Pán s námi a v nás ... Úžasné, něco takového jsem ještě nezažila, hned bych jela znovu.

Jiná uživatelka facebooku napsala: Shodou náhod jsem projela kolem vás na kole a bylo to moc krásný.

Při večerech chval však můžete chválící AMDG zažít i přes rok, např. ve Veselí nad Lužnicí v kostele Povýšení sv. Kříže od 17:30.

Iva Hojková

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.