Diecézní centrum pro seniory
Senioři

Adventní obnova pro seniory

Senioři opět prožili adventní obnovu s Mons. Pavlem Posádem, světícím biskupem

V pátek 16. prosince se senioři setkali s Mons. Pavlem Posádem, světícím biskupem při adventní duchovní obnově pro seniory. Pan biskup připomněl, že advent má dvě části, a my jsme obnovu měli zrovna na přechodu z první části do druhé. Všichni zajisté víme, že advent znamená příchod, a to Kristův příchod na svět. Podstatou Boha totiž je - ten, který přichází. Setká se s ním ale jen ten, kdo je na cestě k němu. A to vyžaduje naši bdělou připravenost. Pan biskup proto připomněl podobenství o 10 družičkách (Mt 25, 1 - 13). Na začátku adventu, letos 27. listopadu, začal nový liturgický rok, v kterém opět prožijeme dějiny spásy v kostce - od stvoření přes vykoupení až do našeho setkání s Pánem. Jsou to dějiny Boží iniciativy vůči člověku. To ale vyžaduje naše svobodné rozhodnutí. My nejenže čekáme, ale připomínáme si pánovu přítomnost, protože ten, kterého očekáváme, už přišel. A tak máme Ježíši hlavně děkovat, že už přišel. On je Emanuel - Bůh s námi, jak nám připomíná jedna píseň: Očima ho nevidíš, ušima ho neslyšíš, rukama ho nechytíš, ale on je s námi. To jsou střípky z promluvy během obnovy, které můžete využít i vy k osobnímu rozjímání. Před polednem jsme měli mši svatou ve studentském kostele Svaté Rodiny, poté oběd ve vedlejší jídelně biskupského gymnázia. Odpoledne jsme se vrátili do sálu biskupství, kde jsme pokračovali v adventním rozjímání. Obnovu jsme prožili s vděčností Bohu a panu biskupovi Pavlu Posádovi. 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.