Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Kapely probouzely České Budějovice

Spolek Most - České Budějovice ve spolupráci s Pastoračním střediskem již 3. rokem pořádal křesťanský letniční pouliční festival Wakeup! Smysl festivalu je promodlit město a kraj, vyjít jednotně s křesťany ostatních denominací do ulic, oslavovat Boha na veřejném prostranství a dát kolemjdoucím příležitost se setkat s živou radostnou vírou uprostřed ruchu tohoto světa. ,,Na devíti místech v historickém centru Českých Budějovic zazněly modlitby zpěvem, tancem a slovem za město a kraj," vysvětluje Iva Hojková z Pastoračního střediska, která se podílela na přípravě festivalu, a dodává namátkový výběr z letošní nabídky: ,,V Háječku se modlil soubor biblické tance, na Lannově třídě věřící z neokatechumenátního hnutí, před konzervatoří kapela Nestrach ze Strakonic a na velkém pódiu na Sokolském ostrově se vystřídaly kapely z církevního společenství Cesta života."

Další účinkující přijížděli mimo jiné z Horažďovic, Prahy a Vimperka. Festival se pořádal za finanční podpory Statutárního města České Budějovice a Biskupství českobudějovického. Počasí bylo ideální a to nalákalo hodně lidí k procházce.

,,Přijela jsem na festival až z Horažďovic, protože mě myšlenka se takto modlit za město a kraj velice zaujala," Vypráví Radka Nosková, ,,Bylo nádherné procházet se městem, ve kterém se line hudba chval a uctívání a slyšet na veřejném prostranství svědectví o působení Boha v životě lidí." V Krajinské ulici chválila Pána tradičně již kapela církevního společenství HOPE, jehož členkou je i Alice Nováková: ,,Děkuji moc za možnost být součástí festivalu. Já jsem třeba extrémně vděčná, že takový festival v Budějovicích je. Letos jsem si to opravdu velmi užila."

Závěr festivalu se konal u velkého pódia na Sokolském ostrově, kde se věřící různých křesťanských denominací za doprovodu písní chval kapely Trinity Worship Band přimlouvali za různé skupiny lidí, jako jsou děti, mládež, muži a ženy, otcové a matky, prarodiče a senioři, ale také za hledající lidi a žehnal jim. Modlitební záštitou celého festivalu byly, tak jako v předchozích letech, italské sestry Dcery Nejpokornější Matky, služebnice Vykoupení, působící v Českých Budějovicích, které se po celou dobu festivalu modlily před Nejsvětější svátostí. 

"Na festival Wakeup! České Budějovice navazuje festival Boží den, který připravujeme s týmem zapálených dobrovolníků a proběhne v sobotu 16. září na Sokolském ostrově." doplňuje otec Tomas van Zavrel, který je předsedou Spolku Most a iniciátorem festivalu, a dodává: ,,Boží den toto léto proběhne taky v Sušici a v Horažďovicích.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.