Děti

Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2023 na Kaplicku

V úterý 6. 6. 2023 se na podnět ředitelů kaplických škol připojily ke štafetové pouti z Prahy do Orvieta děti, které navštěvují náboženství. Celá trasa štafetové pouti měří 330 km a pouť se koná vždy ve dnech kolem svátku Těla a Krve Páně jako připomínka eucharistického zázraku. Děti z Kaplice ušly "pouhých 14 km", které měly ale velký význam nejen pro ně samotné, ale i jejich kamarády, spolužáky, rodiny. Než vyšly, nalepily si na transparent, který s sebou nesly, zlaté paprsky slunce, přes něž přelepily bílé kolečko připomínající symbolickou hostii. Každé dítě mělo svůj paprsek - symbol naděje a radosti, laskavosti i víry, kterou je třeba vnášet do dnešního světa. Spolu s dětmi, paní asistentkou, panem učitelem a paní katechetkou se vypravil pěšky i pan starosta Omlenic. Ten potom provedl malé poutníky kostelem v Omleničce. Na další zastávce v Bujanově je pak uvítal zase bujanovský pan starosta výbornými koláči. Dětem i dospělým se štafetová pouť velmi zalíbila, příští rok půjdou zase. Celou tu krásnou štafetovou pouť pořádá Arcidiecézní charita Praha a společnost Sportifi. Koná se pod záštitou radnic Praha a Orvieto i radnic všech měst a obcí, kudy trasa vede (ve středočeském  a jihočeském kraji, dále v Rakousku i v severní Itálii). Trasa také přibližně kopíruje cestu kněze Petra, který se jako vyslanec krále Přemysla Otakara II. v roce 1263 tudy do Říma ubíral a byl hlavním svědkem eucharistického zázraku v Bolzanu.

Štěpánka Talířová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.