Děti
Diecézní centrum pro katechezi
Pastorační středisko

Pevnost Boyard na Ktiši

S dětmi jsme poslední červencový týden prožili tábor na Ktiši DCŽM, které se proměnilo v pevnost Boyard.

Každý den děti získávaly klíč a jednu indicii. Při hře o klíč poznávaly jedno Ježíšovo podobenství. V pondělí na příběhu o ztracené ovci si mohli uvědomit, že Ježíši záleží na každém z nás. V úterý jsme slyšeli podobenství o boháči a stodolách, a tak každá skupina stavěla svoji stodolu, aby se aspoň jeden člen do ní vešel. Však si pak také vysloužily klíč. V boji o druhou indicii musely družiny prokázat důvtip a myšlení. Středu jsme prožívali na podobenství o hřivnách, a tak skupiny při plnění různých úkolů získávaly hřivny, které pak mohly ještě rozmnožit. Odpoledne získávaly indicie za rychlostní úkoly. Krásný den byl ještě umocněn mší svatou. Ve středu večer pak na děti čekala noční hra na podobenství o pokladu ukrytém v poli a obchodníkovi se vzácnou perlou. Čtvrteční den se v pevnosti Boyard na Ktisi nesl ve znamení milosrdného Samaritána. Děti získaly klíč za vynášení obvazů z nemocnice a za vyrobení nosítek. Další indicii vybojovaly v silostních soutěžích. Večer se nám i přes déšť podařilo upéct buřty. Také v páteční den se v pevnosti Boyard i přes proměnlivé počasí podařilo dětem získat klíč a indicii. Na podobenství o deseti družičkách děti v jednotlivých soutěžích získávaly ingredience na bramborák, samy pak udělaly těsto a na oleji za pomoci vedoucích usmažily. A odpoledne ve vytrvalostních soutěžích vybojovaly další indicii. Někteří vydržely půl hodiny stát na jedné noze na lavičce. Ve skupinách zahrály divadlo na jedno podobenství, které si samy vybraly, takže jsme 3x viděli příběh o milosrdném Samaritánovi. Pevnost Boyard jsme v neděli zdárně ukončili a po mši svaté, dobrém obědě a úklidu odjeli domů. Před mší svatou děti byly ve skupinách postupně v sálu s pokladem, poté co v sobotu večer všechny skupiny správně zadaly heslo a dostaly tak poukázky do sálu. Děti byly skvělé a tábor požehnaný. Děkujeme autorům programu. Díky Bohu za vše.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.