Děti
Dospělí
Mládež
Senioři

Jak se Doba stvoření slaví nejen v ČR

Již dvanáctým dnem probíhají celosvětové oslavy Doby stvoření, kdy se křesťané nejrůznějších tradic shromažďují k modlitbě za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Podrobnější informace včetně letošního Průvodce slavením najdete na https://www.zitlaudatosi.cz/index.php/slaveni/. Doba stvoření je nově vznikající liturgická doba, která se poprvé začala slavit v roce 2000 v Austrálii, slavení se rychle rozšířilo do Evropy, v roce 2007 se k němu přihlásila Světová rada církví a od roku 2019 její slavení naléhavě doporučuje papež František. Jak to udělat se učíme společně. Pro povzbuzení a inspiraci vám přinášíme zprávy o tom, jak se Doba stvoření slaví v České republice a jinde.

V neděli 10. září se Doba stvoření poprvé slavila v Římskokatolické farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Českých Budějovicích. Organizátorka se domluvila s dětmi, že přijdou půl hodiny před hlavní nedělní mší a společně připraví výzdobu. Těsně před začátkem, když už se sešli i dospělí, vysvětlila do mikrofonu, co se dnes slaví, a že za stvoření můžeme nejen Bohu děkovat a chválit ho, ale také potřebujeme prosit za odpuštění, protože se k ostatním tvorům nechováme tak, jak je správné. během mše byly využity z encykliky LS a celé shromáždění se v průběhu mše pomodlilo letošní hlavní společnou modlitbu (obojí v přílohách). Na modlitbu Otče náš a pozdravení pokoje všichni včetně předsedajícího vytvořili kruh připomínající synodalitu. Výzdoba před oltářem a letáčky s modlitbou pro Dobu stvoření 2023 v lavicích zůstanou do 4. října. 

V Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře si Dobu stvoření připomínají instalací v kostele svatého Jakuba a příspěvkem ve farním zpravodaji.

Na Břeclavsku slaví mši svatou na téma letošní Doby stvoření a pořádají konteplativní vycházku o řece pokoje pro všechny Boží tvory: oslavy Doby stvoření na Jižní Moravě 2023 | zitlaudatosi.cz.. V Olomouci se 18. září promítá film The Letter na motivy encykliky Laudato si': Olomouc | zitlaudatosi.cz

V Praze a okolí probíhápo celé září festival TAKE CARE, který propojuje místa a společenství na cestě ekologického obrácení. O jeho zdrojích ze dočtete zde: Úcta ke stvoření jako výchozí bod obratu – iTvar. . Jednou z akcí zapojených TAKE CARE je také ekumenické setkání v Praze - Kobylisích Oslava 2023 Praha-Kobylisy | zitlaudatosi.cz

Kdekoli se můžete k slavení připojit, že se sami, s rodinou či s přáteli pomodlíte letošní hlavní společnou modlitbu pro Dobu stvoření v příloze. V letošním Průvodci slavením Doby stvoření její celosvětový Ekumenický řídící výbor naléhavě žádá křesťany, kteří se chtějí zapojit do oslav, aby žádali od svých vlád dodržování klimatických závazků a tvorbu závazků nových, ambicióznějších. Začít můžete tím, že tuto oblast zapojíte do sých modliteb, jako podklad můžete využít text Jaké jsou závazky Česka v oblasti klimatu? (faktaoklimatu.cz).

Pokud byste chtěli nahlédnout, jak se Doba stvoření slaví v jiných částech světa, navštivte FB skupinu  Season of Creation, která nyní překypuje příspěvky.

1. října pořádá skupina několik desítek Laudato si' animátorek a animátorů 24 - hodinový online proud modliteb (díků, chvály, proseb), do kterého se zapojují lidé ze všech světadílů. Zapojení účastníků je zhruba rozdělené podle časových zón (viz plakátek v příloze), takže my ze Střední Evropy budeme společně s lidmi z Východní Afriky. Účastníci se mohou modlit ve svých národních jazycích a připojovat překlad do angličtiny a/nebo španělštiny. Kdybyste si chtěli poslechnout, jak se modlí Laudato si' lidé z různých koutů světa, můžete se kdykoli během těch 24 hodin připojit https://us06web.zoom.us/j/87158256309?pwd=dzh6N015WEx6eVYwS1NLR0FiSitmUT09 . A kdybyste někdo chtěl nakouknout do pravidelných konteplací Laudato Si' Movement, bývá to od 18 hodin našeho času, trvá asi tři čtvrtě hodiny a je potřeba se registrovat na Laudato Si' Community Contemplation - Sep 13 - Laudato Si' Movement (laudatosimovement.org).

17. září se ve Ždánickém lese bude konat Ekumenická bohoslužba za záchranu lesa. Pozvánku najdete v příloze, petici Živý les pro živý region můžete podepsat zde: Živý les pro živý region | e-petice.cz

Připomínám, že k promítání ve společenstvích můžete využívat film The Letter, v němž vystupuje papež František a několi lidí zastupujících hlavní témata encykliky Laudato Si'. Film je možné promítat zdarma ve společenství legálně zdarma s českými titulky pod podmínkou, že se nevybírá vstupné. Trailer k filmu najdete zde Official Trailer | The Letter: Laudato Si Film - YouTube, více informací na Home - The Letter (theletterfilm.org)

Další informace průběžně zveřejňujeme ve skupině  Žít Laudato si' Česká republika | Facebook, kde můžete i Vy sdílet své obavy, modlitby, pozvánky a podněty.

Děkuji, že mohu spolu s vámi být součástí tohoto hnutí obnovy.

Děkuji, že mohu spolu s vámi objevovat své povolání pečovat o společný domov všech tvorů.

Děkuji, že jste.

Za Žít Laudato si' Česká republika

Světla Hanke Jarošová, koordinátorka

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.