Misijní neděle v Jindřichově Hradci

Přinášíme vám fotografie z letošní Misijní neděle v Jindřichově Hradci.

V Jindřichově Hradci jsme oslavili misijní neděli společně s dětmi při mši svaté pro rodiny a také následným "Misijním koláčem" ve farní kavárničce. Děti při mši sv. přemýšlely o tom, co znamená být misionář a zjistily, že je to člověk který přináší lidem ten nejlepší dar na světě - Pána Ježíše: Ježíše, přítomného mezi námi. v Církvi a svátostech, v podobě kostelů. Také jsme společně uvažovali, jak můžeme  misionářům pomáhat a vzali jsme si vzor ze svaté Terezie z Lisieux - každá touha, aby i ostatní Ježíše poznali a každá sebemenší modlitba. Děti pak přinesly v obětním průvodu symbolické dary za jednotlivé kontinenty (Bohužel, fotku přímo z průvodu nemáme :-/). Do akce "Misijní koláč" se zapojilo mnoho šikovných pekařek a pekařů z farnosti a samozřejmě i mnoho těch, kteří si napečené dobroty za dobrovolný příspěvek zakoupili. Letos byla v nabídce také zelenina a ovoce ze zahrádek. Výtěžek z Misijního koláče ve výši 7. 200 Kč bude zaslán na konto Papežských misijních děl.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.