Diecézní centrum pro mládež
Mládež

Diecézní setkání mládeže

V sobotu 25. listopadu proběhlo v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích diecézní setkání mládeže. Foto: Jakub Hunal a Anežka Kupková

V týdnu 19. - 25. 11. 2023 se již tradičně konal Týden modliteb za mládež. Každá diecéze se k této akci postavila jinak, avšak co měly všechny diecéze stejné, bylo vyvrcholení, a to společné setkání na konci tohoto týdne.

V naší diecézi se konalo setkání již tradičně v sobotu, před Slavností Ježíše Krista Krále. Zázemí pro tuto akci nám poskytla Salesiánská Farnost u sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích a moc jim za to děkujeme.

Program setkání zajišťovalo DCM s pomocí animátorů, kteří se sešli už v pátek, aby vše na setkání připravili. Za sebe musím říct, že pokud chcete zažít kus té opravdové srandy ve skvělém společenství a přiložit trochu ruku k dílu, tak je toto ideální akce, kde můžete pomoci.

Program byl velmi nabitý. Každý se zúčastnil několika různorodých workshopů (např. jak spolupracovat s knězem ve farnosti nebo každý mohl poznat indickou kulturu více do hloubky a mnoho dalšího), mše svaté, kterou celebroval otec biskup Pavel, hry a také setkání napříč jednotlivými vikariáty, které vyvrcholilo společnou modlitbou, při které jsme dali dohromady mapu celé naší diecéze, na které jsme vyznačili místa našich domovů. Tato mapa už teď visí na DCŽM Ktiš.

Velké díky patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a samotném průběhu této akce a hlavně za vaše modlitby. Děkujeme!

text: Veronika Vaňková

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.