Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno

Farnosti se mohou zapojit do projektu Křesťanské Vánoce, jehož smyslem je přiblížit duchovní poselství křesťanských Vánoc nejširší veřejnosti. Do projektu je zapojena katolická církev a křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví, a umožní bezplatně návštěvu kostelů, modliteben a betlémů.

Farnosti mohou prezentovat své adventní a vánoční programy na stránkách www.krestanskevanoce.cz, na které se mohou již od 1. října 2023 přihlašovat a následně vkládat své informace a programy.

Pro přihlášení je třeba respektovat pravidla projektu a dále vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku zde. Princip přihlašování do projektu je stejný jako u projektu Noc kostelů. Tedy pro každý ročník je třeba přihlásit se znovu. 

Do projektu v loňském roce se přihlásilo 164 farností a sborů z celé České republiky, které během Adventu a Vánoc nabídly víc než 2000 programů včetně přehledu bohoslužeb a možnosti návštěv betlémů vystavených v kostelích během vánoční doby.

Programem může být např. žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy, možnost pro svátost smíření, Mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živý betlém, vánoční besídky, štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvy betlémů, vánoční koncerty, jesličkové pobožnosti, žehnání vína, obnova manželských slibů, děkovné bohoslužby na Silvestra, žehnání kadidla, vody a křídy, tříkrálová koleda, žehnání obydlí, přednášky a besedy. 

V letošním roce si připomeneme výročí 800 let od konání prvního živého betlému, který uspořádal sv. František v italském městě Greccio. Pořádání živého betlému bude tedy letos zvláště vítané.

Garantem duchovního rozměru je příslušný duchovní správce, který může pověřit k administraci stránek farní kontaktní osobu.

Pro přihlášení stačí vyplnit elektronickou přihlášku pod odkazem, informace a přihlášení na stránkách www.krestanskevanoce.cz.

(převzato z www.cirkev.cz)

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.