Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Pastorační středisko
Senioři

Duchovní obnova pro seniory s P. Josefem Mendelem, SDB

Začali jsme Rok modlitby, vyhlášený papežem Františkem jako příprava před Jubilejním rokem 2025. Se seniory jsme prožili v tomto duchu dvě duchovní obnovy. První proběhla již v říjnu v Prachaticích „Ve škole modlitby Svaté rodiny“ s otcem biskupem Pavlem. Druhou jsme prožili v pátek 8. prosince v Českých Budějovicích na biskupství, jak se stává v adventu i v postě tradicí.

Otec Josef Mendel, SDB provedl přítomné modlitbou, při které se setkáváme s Bohem, na základě života praotce Jakuba podle katecheze papeže Františka. Před svým nočním zápasem byl člověkem, který nepotřeboval milosrdenství, pak ale poznal a pochopil, jak Boha potřebuje a otevřel se Božímu milosrdenství. Slovy papeže Františka: „Všichni máme nějaké noční setkání s Bohem, nějakou noc, temnotu, chvíle hříchu a dezorientace ve svém životě. Vždycky tam dochází k setkání s Bohem. … Právě tehdy, kdy se cítíme ubožákem, není třeba se bát, protože v té chvíli nám Bůh dá nové jméno, které obsáhne celý náš život, změní naše srdce a udělí nám požehnání, vyhrazené tomu, kdo se od Něho nechá proměnit. Toto je tedy hezká pozvánka, abychom se nechali Bohem proměnit. On ví, jak to učinit, protože každého z nás zná.“

Po dopolední promluvě jsme všichni slavili mši svatou v kostele Svaté Rodiny ze slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Posilněni obědem jsme se odpoledne sešli v refektáři biskupství, kde obnova probíhala, k odpolední promluvě. Otec Mendel nás opět povzbuzoval slovy Svatého otce o tom, že Bůh nám žehná a my můžeme žehnat všem lidem. A my Bohu dobrořečíme, když Boha chválíme, děkujeme mu, uctíváme ho a klaníme se mu. Modlitba chval je odpovědí na Boží dary.

Před závěrem obnovy mezi nás přišel otec biskup Vlastimil, obdaroval seniory knížkou „Stála jsem u bran nebe a pekla“, která je osobním svědectvím Glorie Polo z Kolumbie. Povzbudil seniory, aby se neustávali modlitza své rodiny a vnoučata. Teď na zemi máme tu příležitost pomáhat jiným do nebe.

Obnova byla krásná a už se těšíme na další v postní době a také na to, co se nám dalšího podaří pod záštitou Diecézního centra pro seniory v roce 2024. Ráda bych vyjádřila vděčnost za to, že jsme mohli být na biskupství a také otci Tomasovi van Zavrelovi, který se nabídl ke službě svátosti smíření. Ukončila bych slovy paní Milady: Díky za vedení P. Josefem Mendelem a díky též za setkání s P. Tomasem van Zavrelem a biskupem Vlastimilem.

Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.