Pouť táborského vikariátu k Roku modlitby, Tábor-Klokoty

Přinášíme vám ukázku fotografií z druhé vikariátní pouti v rámci Roku modlitby, která se konala v sobotu 3. února 2024 na Klokotech.

Pouť táborského vikariátu k Roku modlitby obětovaná za českobudějovickou diecézi se uskutečnila v sobotu 3. února 2024 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech. Vedle hlavního celebranta, biskupa Pavla Posáda, se akce zúčastnili vikář Michal Pulec, administrátor poutního místa Jiří Mučka, ředitel pastoračního střediska Tomas van Zavrel a diecézní kněží Jan Hamberger, Pavel Bicek, Milan Mihulec a Jaroslav Karas. Pouť byla zahájena modlitbou růžence a litaniemi, zároveň mohli příchozí využít několika zpovědních míst. V promluvě na evangelium podle Marka 5. neděle v mezidobí jsme slyšeli, že když Pán uzdravuje, je to proto, aby člověka uschopnil ke službě. Petrova tchyně po uzdravení z horečky hned vstala a obsluhovala. Často velmi přemýšlíme nad smyslem nemoci, nedokážeme si na ni zvyknout, ale s Pánem máme život v plnosti. Jaká je Boží vůle? Bůh, jehož nám Ježíš zjevil, je Bohem života. Nejhlubší nemocí je absence Boha.

Po mši samé pak kněží udělovali ještě svatoblažejské požehnání. Na závěr se uskutečnila beseda poutníků s biskupem Posádem, doplněná bohatým občerstvením. Celou fotogalerii z poutě naleznete na https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d30f11e8-ed27-4c3c-910d-cd7635d9afbf a na https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/f9cc8661-c5b1-486b-8cc8-1748d48d3491

Ze srdce děkujeme všem účastníkům!

Převzato z www.clovekavira.cz/detail-galerie/d30f11e8-ed27-4c3c-910d-cd7635d9afbfww.clovekavira.cz/detail-galerie/d30f11e8-ed27-4c3c-910d-cd7635d9afbf

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.