Diecézní centrum pro seniory
Senioři

Postní duchovní obnova nejen pro seniory s Mons. Pavlem Posádem

V pátek 1. března 2024 se konala postní duchovní obnova nejen pro seniory na biskupství s Mons. Pavlem Posádem.

V pátek 1. března se v sále biskupství v Českých Budějovicích konala postní duchovní obnova nejen pro seniory, kterou vedl pomocný biskup Mons. Pavel Posád. Tématem obnovy byla modlitba.

Setkání bylo zahájeno v 9:30 hodin promluvou v sále na biskupství, v 11:30 následovala mše svatá v klášterním kostele Obětování Panny Marie. Nakonec se zájemci z řad účastníků sešli v půl druhé na prohlídku kláštera s panem kostelníkem Ing. Jiřím Míchalem. 

Pánu Bohu a panu biskupu Posádovi díky!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.