Rok modlitby v plném proudu

Přinášíme vám informace o právě probíhajícím Roku modlitby.

Každý den v adventní a vánoční době a v tomto roce v postní i velikonoční době jste se mohli nechat povzbudit rozjímáními nad evangeliem od kněží a jáhnů naší diecéze. Moc děkujeme všem duchovním a jáhnům naší diecéze a také vám, kteří jste texty rozjímání Času ztišení využívali a šířili. Věříme, že to bylo pro vás obohacením a těšili jste se každý den na nové zamyšlení. Na slavnost Seslání Ducha svatého však bylo zamyšlení nad větou z Janova evangelia „Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ posledním. Rok modlitby však stále pokračuje a může nás v něm dál provázet věta od P. Martina Sedloně, OMI, který se nad tímto Janovým evangeliem na Letnice zamýšlel – „Co je to ta celá pravda?“ No přece láska!“.

V Roce modlitby jako přípravy na Jubileum 2025 vás může také inspirovat vydaná modlitební brožura „Pane, nauč nás modlit se“, kterou si můžete stáhnout i na stránkách prolidi.online - https://prolidi.bcb.cz/cs/novinky/2024-04-brozurka-na-jubilejni-rok-2025.

S potěšením vás zveme na další modlitební poutní setkání, která ještě budou 1. června ve Strašíně v kostele Narození Panny Marie, 3. 8. 2024 v Jindřichově Hradci v kostele sv. Kateřiny, 7. 9. 2024 v Křemešníku v kostele Nejsvětější trojice a 9. 11. v Milevsku v kostele Navštívení Panny Marie se začátkem vždy od 16:30 modlitbou růžence. Společné hlavní setkání nás ale čeká ve Strakonicích při Diecézní pouti v sobotu 5. října.

V Roce modlitby vám ale také nabízíme duchovní víkendové obnovy na Hosíně „Znovu zakusit modlitbu“ – 14. – 16. června, 18. – 20. října, 15. - 17. listopadu a 13. – 15. prosince 2024. O nich více na www.boziden.cz.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.