Mládež

Modlitba za CSA Kroměříž 2024

Srdečně vás všechny zveme k modlitbě za letošní Celostátní setkání animátorů v Kroměříži a přidáváme odkaz s informacemi na tuto akci

Modlitba za CSA Kroměříž 2024
Nebeský Otče,
ty chceš, aby se každý člověk setkal s tvým Synem,
Dobrým Pastýřem, který nás vodí k pramenům živé vody.
Prosíme tě za mladé lidi, které voláš k účasti na jeho poslání.
Vlij jim do srdce svou Lásku, Ducha Svatého,
ať se v nich stane pramenem,
z něhož budou moci pít všichni, k nimž je posíláš.
Požehnej Celostátnímu setkání animátorů v Kroměříži,
aby zde utvořili opravdové společenství,
v němž načerpají sílu a inspiraci ke službě druhým.
Maria, Průvodkyně na cestách, oroduj za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Svatý Jene Evangelisto, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.


Více informací k Celostátnímu setkání animátorů naleznete zde: csa.aksm.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.