Papež František: Přípravy na Jubilejní rok 2025 by mohly být velkolepou symfonií modlitby

Papež František mluví o očekáváních, která jsou spojená s nadcházejícím Jubilejním rokem 2025 a symbolicky nazývá letošní rok symfonií modlitby.

„Blížící se jubileum bude moci významně přispět k obnovení atmosféry naděje a důvěry jako znamení obnoveného znovuzrození, které všichni cítíme jako tak naléhavé. Vše však bude možné, pokud se nám podaří obnovit smysl pro univerzální bratrství, pokud nebudeme zavírat oči před dramatem rostoucí chudoby, která milionům mužů, žen, mladých lidí a dětí brání žít způsobem hodným člověka," uvedl papež a zvláštní pozornost věnoval mnoha uprchlíkům, kteří byli nuceni opustit své země.


"Na této cestě navíc nesmíme zanedbávat zemi", dodává papež a pokračuje: "Jinými slovy, nesmíme zapomínat rozjímat o kráse stvoření a pečovat o náš společný domov, jak to již dělá mnoho mladých a velmi mladých lidí, kteří si uvědomují, že péče o stvoření je základním projevem víry v Boha a poslušnosti jeho vůli. 

Dikasterium pro evangelizaci pak najde vhodné formy, aby Svatý rok 2025 mohl být připraven a slaven s intenzivní vírou, živou nadějí a aktivní láskou, a aby se stal významnou etapou pro pastoraci jednotlivých církví, latinských i východních, které jsou v těchto letech povolány zintenzivnit své synodální nasazení. Bude důležité pomoci znovuobjevit požadavky univerzálního povolání k odpovědné účasti na zhodnocování charismat a služeb, které Duch svatý nepřestává udělovat pro budování jedné církve.

Rok 2024 – Symfonie modlitby
Papež uvedl, že se raduje z myšlenky, že rok 2024 předcházející Jubilejnímu roku by mohl být velkou symfonií modlitby, v níž děkujeme Bohu za mnohé dary jeho lásky k nám a chválíme jeho dílo ve stvoření, které každého zavazuje k úctě a ke konkrétním a odpovědným činům na jeho ochranu. Modlitby, která se rovněž projevuje jako solidarita a sdílení chleba vezdejšího, modlitby, která z modlitby Otče náš, kterou nás naučil Ježíš, učiní životní program.

Logo
Logo představuje čtyři postavy jako lidstvo přicházející ze čtyř světových stran. Jeden objímá druhého na znamení bratrství a solidarity. První z lidí se chytá a drží kříže, znamení víry a naděje. Kříž se k lidem naklání, jako by šel vstříc. Rozbouřené vlny pod poutníky připomínají neklidné a těžké časy ve světě. Kříž je však ukotven, aby jako kotva vzdoroval vlnám. Pouť na této zemi je poutní společnou. Převažuje barva naděje – zelená.

Zdroj: www.cirkev.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.