Odkazy

Výuka náboženství jako nepovinného předmětu ve školním roce 2019/2020 a dále.

Vzhledem k častým dotazům o novele financování škol od 1.1.2020, kde je školám doporučeno rušit nepovinné předměty uvádíme toto vyjádření, ze kterého vyplývá, že nepovinný předmět Náboženství zůstává beze změny za platných podmínek podle školského zákona  č. 561/2004 § 15.

V rámci nových pravidel financování nebude hrazena přímá pedagogická činnost realizovaná v nepovinných předmětech. Jedinou výjimkou je právě nepovinný předmět Náboženství, jehož výuka má samostatnou úpravu ve školském zákoně.

Za zákonem stanovených podmínek je povinností školy nepovinný předmět Náboženství vyučovat. Proto bude jeho výuka hrazena z rezervy krajského úřadu. Pravidla pro využití rezervy jsou stanovena pro kraje závaznou směrnicí vydávanou MŠMT. Tedy pokud bude škola vyučovat nepovinný předmět Náboženství, požádá krajský úřad o financování.

Výše uvedená informace byla poskytována ředitelům základních školách na seminářích, které během jarních měsíců MŠMT pořádalo ve všech krajích ČR. 

Mgr. Svatopluk Pohořelý
vedoucí oddělení
Odbor předškolního, základního, základního uměleckého
a speciálního vzdělávání
Oddělení základního a základního uměleckého vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 812 132
e-mail: svatopluk.pohorely@msmt.cz 
www.msmt.cz

 

Mgr. Markéta Grillová pověřena Vstupy do škol a metodologií

e-mail: marketagrillova@seznam.cz mobil: 603 859 190

 

Vikariátní zástupci Biskupství českobudějovického

Č. Budějovice - město
Mgr. Iveta Babická
Děkanství:387 311 263,kl.531


Č. Budějovice - venkov
Ludmila Tröstlová
Mobil:731 402 832 e-mail: lidatrostlova@email.cz


Tábor
Mgr. Marie Šittová
Mobil: 776 707 268 e-mail: majasittova@seznam.cz           

        
Pelhřimov
Mgr. Hana Pechová
Mobil: 737 383 354 e-mail: hana_p@seznam.cz


Prachatice
Mgr. Lenka Hanžlová
Mobil: 732 718 616 e-mail: hanzlovapt@seznam.cz


Sušice - Nepomuk
Mgr. Vojtěch Šmídl, Šárka Šmídlová
Mobil: 604 731 804 nebo 604 371 334 e-mail: smidl@bcb.cz


Strakonice
Není obsazeno 


Písek
Bc. Ludmila Lacinová 

Mobil: 604 746 665 Chraštice: 318 695 381 e-mail: l.lacinova@seznam.cz


Český Krumlov
Mgr. Štěpánka Talířová
Mobil: 731 604 417 e-mail: talirova.matka@gmail.com


Jindřichův Hradec
Není obsazeno
 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.