PASTORAČNÍ STŘEDISKO

Široká 27
370 01 České Budějovice
 
Mons. Pavel Posád
biskupský vikář pro pastoraci
posad@bcb.cz
+420 380 420 347

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
referent pro pastoraci a ředitel
zavrel@bcb.cz
 
Bc. Eva Haláčková
administrace a propagace
eva.halackova@bcb.cz
+420 737 992 422
+420 380 420 364
 


Spolek Most - České Budějovice

Mgr. Iva Hojková 
místopředsedkyně
hojkova@bcb.cz
+420 777 232 630


Diecézní centrum pro katechezi

dck@bcb.cz
+ 420 380 420 366 
Mgr. Ludmila Veselá
ředitelka 
vesela@bcb.cz
+420 733 389 220


Diecézní centrum pro rodiny

dcr@bcb.cz
+420 380 420 360
Mgr. Martina Fürstová
ředitelka
furstova@bcb.cz
+420 731 402 820


Diecézní centrum pro seniory

+420 380 420 362
Mgr. Iva Hojková
ředitelka
hojkova@bcb.cz
+420 777 232 630


Diecézní centrum pro mládež

dcm@bcb.cz
P. Rafal Piotr Kaca
ředitel
rafal.piotr.kaca@dicb.cz

Daniel Turek
koordinátor projektů pro mládež
daniel.turek@bcb.cz
+420 731 402 826


Diecézní centrum pro misie a evangelizaci              

R. D. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
ředitel centra pro evangelizaci
zavrel@bcb.cz
+420 731 625 990
 
Mgr. Ludmila Veselá
Diecézní ředitelka Papežských misijních děl
vesela@bcb.cz  
+420 380 420 366
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.