PODPOŘTE NAŠI ČINNOST:

Jako nezisková organizace realizujeme naše projekty pouze z darů a dotací. Biskupství českobudějovické hradí mzdové náklady a provoz kanceláře. Díky nám, se i touto cestou, do světa šíří nebeské království, nejen v podobě slušnosti, ohleduplnosti, morálky, ale také samotných evangelních hodnot, církevní nauky, mezilidské lásky…, zejména Boží lásky. Bůh s naším zapojením na vinici Páně počítá. Jsme nepostradatelní.

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT

MODLITBOU – Potřebujeme v prvé řadě vaši modlitbu, neboť bez ní by neměla naše pastorační činnost žádný smysl. Jste součástí nějakého modlitebního společenství? Budeme rádi, když nás zahrnete do svých úmyslů. Díky nim může efektivně působit evangelizační činnost pro dobro všech lidí. Napište nám o této vaší podpoře na: spolek.most@bcb.cz a i my vás konkrétně zahrneme do našich modliteb.

POSTEM - pokud máte ve zvyku posílit Vaši modlitbu fyzickým postem nebo zřeknutím se něčeho, budeme rádi, když to učiníte na úmysl naší práce. Napište nám o tomto vašem záměru na: spolek.most@bcb.cz a i my vám napíšeme, v které konkrétní oblasti cítíme nejsilnější potřebu a konkrétně vás zahrneme do našich modliteb.

OBĚTÍ - jste nemocní, máte náročný život, jste staří či nemohoucí, rádi přijmeme Vaši oběť na náš úmysl. Věřte, že Vaše oběť má smysl. Napište nám o tomto vašem záměru na: spolek.most@bcb.cz a i my vám napíšeme, v které konkrétní oblasti cítíme nejsilnější potřebu a konkrétně vás zahrneme do našich modliteb.

SLUŽBOU – Žeň je sice hojná, ale dělníků málo, proto prosíme Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Napište nám, co je Vaše obdarování nebo který z našich projektů je vám blízký nebo jaké je vaše zaměření, ve kterém se rádi realizujete (vaříte, přednášíte, sport, fyzická aktivita, práce, moderace, IT, jste kreativní, umělec, zpěv, vedení modlitby, přímluvná modlitba, apod.) Společně přijdeme na to, co a ve kterém projektu by vás bavilo a nám pomohlo.

FINANČNĚ – všechno stojí peníze a my věříme, že pokud děláme věci k větší cti a slávě Boží, on se oslaví na svém díle a zajistí prostředky. Často to dělá právě skrze nás lidi, aby posílil naši empatii, štědrost a solidaritu. A pak nám to zase vrací. „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ 2Kor 9, 8.

Doporučený příspěvek můžete převést na účet: 4671901369/0800 nebo jednoduše využít našeho QR. Vážíme si každého příspěvku. Můžete nám napsat a rádi vám vystavíme příslušné potvrzení o daru pro daňové účely.

Můžete, ale i nemusíte nám napsat, co vás přimělo k vaší štědrosti. Vaše svědectví může být inspirací a povzbuzením pro ostatní a my vás konkrétně zahrneme do našich modliteb. Děkujeme.

            200,-                                  500,-                                1000,-

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.