Pomáháme Missio

Kam vlastně dary věřících z České republiky putují ukazuje tato mapa. V příloze také naleznete výběr projektů, které je možné v tomto roce jako farnost, společenství, Misijní klubko podpořit...

Papežská misijní díla pomáhají:

 • v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování
 • dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS
 • systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost, vychovávat je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat
 • potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost
 • formovat křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti
 • podporovat a povzbuzovat četná povolání v místních komunitách
 • skrze katechetické, vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální a život zachraňující projekty
 • stavět a udržovat provoz mateřských a základních škol, domovů pro sirotky, leprostředisek
 • budovat infrastrukturu, stavět a opravovat kaple, řeholní domy, pastorační a vzdělávací centra, kostely a domovy pro seniory
 • učit lidi v misiích hospodařit, vést je ke spoluúčasti a respektovat jejich důstojnost
 • spolu se stovkami biskupů a mnoha tisíci kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků zajišťovat v misijních diecézích kvalitní a systematickou péči o nejchudší
 • i na místech, kam by se jinak pomoc nedostala, kde domorodci i misionáři nasazují život pro dobro nejpotřebnějších

JAK JSOU PROJEKTY VYBÍRÁNY?

Autory projektů jsou spolehliví lidé přímo z konkrétní misijní oblasti. Dobře znají domácí situaci a hovoří jazyky chudých. Projekty PMD jsou garantovány místním biskupem, který zaručuje, že pomoc přijde skutečně nejpotřebnějším. Dohled nad využitím pomoci vykonává také místní apoštolský nuncius, národní ředitel PMD a ředitelé jednotlivých diecézí v misijních oblastech. Tato spolupráce umožňuje velkou finanční úsporu, protože náklady na projekty jsou velmi nízké.

Ze všech misijních oblastí jsou k dispozici tisíce žádostí a na celosvětovém generálním shromáždění v Římě jsou projekty porovnávány, pečlivě vybírány, schvalovány a pomoc spravedlivě rozdělována.
Včasné podávání zprávy o využití darů je povinností odpovědných osob za jednotlivé projekty. Vždy musí doložit i spoluúčast, aby se místní lidé postupně stávali nezávislými a samostatnými. Pomáháme vždy celé skupině a vedeme je k solidaritě. Vztah mezi pomáhajícími a těmi, kterým je pomáháno, je vždy rovnocenný.

ÚDAJE PRO PLATBU
Číslo účtu: 72 540 444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové
Variabilní symbol: účel daru (viz rozpis níže)
Specifický symbol: vyplňují pouze členové PMD (členské číslo) nebo farnosti (přidělený kód)
Adresa: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

PROJEKTY PMD
VS 999 Papežská misijní díla (MISSIO) – necháváte rozhodnutí na PMD
VS 10   Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle
VS 30   Podpora bohoslovců v misiích
VS 40   Pomoc dětem v misiích
VS 321 Mešní intence misionářům. (Nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte.)

Pokud budou vaše představy o projektu jiné, můžeme společně projít celý seznam více než 400 žádostí, na jejichž potřeby se snažíme vaším prostřednictvím odpovědět.

Děkujeme za jakoukoliv drobnou pomoc!

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.