Příprava na biřmování

Po inspiraci ostatními diecézními centry pro mládež a po rozhovoru s otcem biskupem bychom Vám rádi nabídli přípravu na biřmovaní.  Proto jsme připravili devět víkendů jako přípravu na biřmování s cílem sjednotit ve formaci mladých biřmovanců.

Chceš se připravit na biřmování společně s ostatními v diecézi? 

Program podle kterého budeme připravovat víkendy je napsaný podle školy nové evangelizace sv. Ondřeje Apoštola, to znamená, že chceme povzbuzovat a inspirovat k dávání svědectví ve světě.  

Víkendy jsou pro mladé od 15 do 23 let a budou probíhat na DCŽM Ktiš. 

V rámci přípravy se zaměříme také na to, aby jste pak byli a schopni pomoci v dalších přípravách a pastoračních akcích ve farnostech.

 

Termíny:

27. - 29. 10. 2023
24. - 26. 11. 2023
15. - 17. 12. 2023


19. - 21. 1. 2024 
16. - 18. 2. 2024
22. - 23. 3. 2024
19. - 21. 4. 2024 
17. - 19. 5. 2024
7. - 9. 6. 2024 

PŘIHLÁŠKA ZDE

 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.