Příprava na svátost biřmování

V tomto školním roce 2022/2023 realizujeme přípravu na svátost biřmování ve farnosti Blatná. Máte -li zájem, kontaktujte Pastorační středisko. V příštím roce můžeme přípravu realizovat ve vaší farnosti

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.